Rokování Ústřední rady v Praze

24.Září, 2011

Ve čtvrtek 22. září se ve svém ústředí v Praze sešla letos již potřetí ke svému zasedání Ústřední rada Svazu důstojníků a praporčíků AČR. Jednání řídil předseda Ústřední rady podle schváleného návrhu programu. Jako první byla přednesena zpráva o činnosti Svazu od posledního zasedání, konaného 29. dubna letošního roku. V ní byly zevšeobecněny hlavní úkoly plněné v uvedeném období v oblastech výchovy a vzdělávání, mládeže, propagace na veřejnosti a získávání sponzorů.

Ve zprávě o hospodaření byl zveřejněn stav na jednotlivých svazových účtech, informace o sponzorských darech a o opatřeních v oblasti hospodaření s majetkem Svazu. Rada konstatovala nadbytečnost existence ekonomické komise a rozhodla o jejím zrušení. Dále byla přednesena informace o stavu členské základny Svazu a o placení členských příspěvků. Ústřední rada se dále zabývala také čerpáním dotací a sjednávání smluv. Rozhodla o zřízení komise pro propagaci Svazu, která by zahrnovala všechny oblasti propagace a umožňovala jejich koordinaci a efektivní řízení. Určen byl rovněž nový šéfredaktor svazového časopisu Military forum a ustavena nová redakční rada. Schválena byla také nová symbolika Svazu v podobě barevných a zelenočerných rukávových nášivek. Dále se jednání zabývalo úkoly, které stojí před  Svazem v dalším období. Ústřední rada se rozšířila o jejího staronového člena pplk. v.v. Rostislava Konečného. Dále se Ústřední rada zabývala některými operativními úkoly. Další zasedání Ústřední rady bude svoláno na 1. prosince 2011. Na její jednání budou pozváni také zástupci svazových poboček.

-br-

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.