Informace o jednání ÚR Svazu ze dne 1. 12. 2011

28.Únor, 2012

Dne 1. 12. 2011 zasedala Ústřední rada Svazu DaP AČR v sídle Svazu Křižíkova 12, Praha 8.

Byla projednávána zpráva o činnosti a úkolech Svazu za rok 2011 a dán výhled plánu na rok 2012, které přednesl předseda ÚR Svazu mjr. v z. František Tyl.  Svaz DaP AČR má nyní po přeregistraci 280 registrovaných členů.

V oblasti přípravy a vzdělávání je kladen důraz zejména na současný projekt Tradice naší armády – využít zejména v pobočkách při útvarech AČR, ale vhodné i pro střední školy. Důraz na vyškolení referentů pro tuto akci – genmjr. v.v. Ing. Stanislav Chromec, CSc. Ing. Chromec také informoval o záměru připravit spolu s Ing. Bílkem vzpomínkovou akci ke 100. výročí vzniku čsl. praporu v r. 1914 v Kyjevě.

Plk. v.v. Ing. Václav Prokeš informoval mj. o přípravách nového ročníku mezinárodní střelecké soutěže O pohár Svazu DaP v Kunžaku dne 13.-15. května 2012, kde bude opět organizátorem KVV Jihlava spolu s 44. praporem Jindřichův. Hradec. Předsednictvo Svazu DaP AČR předalo Pamětní medaile Svazu DaP pp. Janouškovi, Snopkovým (2x), Prokešovi, Bílkovi, Turkovi, Chudovi, Chromci, Picmausovi, Konečnému, Drábkovi a Brázdovi a oceněným členům a předsedům poboček poděkovalo za jejich práci. Schůze ÚR jednala také o personální obměně na pozicích sekretáře Svazu a hospodáře Svazu – návrhy řešení se bude dále zabývat ÚR na svém příštím zasedání 12. ledna 2012.

Do vyřešení této personální otázky je ochotna dle sdělení předsedy p. Tyla v sekretariátu Svazu vypomoci členka ÚR pí Zdeňka Pustayová. Diskuse proběhla také ke způsobu vyúčtování grantů a příslušejícím dokladům.  V roce 2012 se chystá přestěhování ústředí Svazu DaP do jiného objektu v Praze.

Z jednání byl vyhotoven zápis, jehož plné znění je uloženo v sekretariátu Svazu.

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.