Závěry z jednání předsednictva SvazDaP AČR

12.Únor, 2013

Předsednictvo SvazDaP AČR přijalo dne 7. 2. 2013 tato rozhodnutí:

1. Valnou hromadu Svazu, přesunutou v souvislosti se změnou ministra obrany na únor 2013, znovu odložit, a to do doby, kdy bude nový ministr obrany uveden do funkce a kdy může dojít ke změnám v personálním obsazení vysokých představitelů MO ČR.

2. Byl přijat návrh místopředsedy pro výchovu a vzdělávání na vytváření předpokladů pro obnovu Svazu brannosti , který byl zřízen dekretem prezidenta Beneš v r. 1945 a zrušen komunistickou vládou v roce 1949. Do Svazu brannosti ČSR byly včleněny i Svaz důstojníků a Svaz rotmistrů československé armády, což jsou organizace na něž SvazDaP AČR navazuje.

3. Předsednictvo rozhodlo svolat zasedání ÚR na 10.00 hod. dne 28. února 2013.

4. Místopředseda pro výchovu a vzdělávání S. Chromec je pověřen zpracováním dopisu členům ÚR, a to s cílem informovat je o jednání předsednictva a vytvořit pro únorové zasedání Ústřední rady informační zázemí.

V Praze dne 7. 2. 2013

F. Tyl – předseda ÚR SvazDaP AČR
J.Zelinka – 1.místopředseda
S. Chromec – místopředseda pro výchovu a vzdělávání

  • Články od SVAZ DaP AČR |
  • Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Závěry z jednání předsednictva SvazDaP AČR