Na Vítkově se uskutečnil slavnostní nástup Armády ČR u příležitosti Dne válečných veteránů

6.Prosinec, 2018

Dne 11. listopadu 2018 se na Čestném dvoře Národního památníku v Praze na Vítkově uskutečnil slavnostní nástup příslušníků AČR u příležitosti Dne válečných veteránů. Této již tradiční akce, která se v České republice koná od roku 2001, se zúčastnili ministr obrany Lubomír Metnar, náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata, zástupci diplomatického sboru, významní představitelé státní správy a samosprávy, církví, veteránských organizací, vojenských spolků a další čestní hosté. V průběhu slavnostního ceremoniálu byly položeny věnce k uctění památky válečných obětí.

„Přesně před sto lety skončila první světová válka. Do té doby nejkrvavější konflikt s miliony padlých vojáků. Tento enormní počet obětí vedl světovou veřejnost k tomu, aby podpis příměří začala uctívat jako Den válečných veteránů. Dnešní den a symbol vlčího máku se posléze stal připomínkou všech vojáků, kteří se stali obětí ozbrojeného konfliktu, i těch, kteří válečné útrapy přečkali. Bez ohledu na to, v jakých barvách bojovali. U nás v Československu to byli především legionáři, díky nimž jsme získali svoji samostatnost. A odbojáři, kteří nasazovali své životy v boji proti nacistickému režimu. Dnešní den je rovněž oslavou vojáků, kteří nasazovali a nasazují své životy v zahraničních operacích. Díky jejich profesionalitě toto zahraniční angažmá výrazně zvýšilo prestiž české armády, ale přineslo také své oběti. Během plnění služebních úkolů za hranicemi země již zahynulo 28 vojáků,“ řekl ministr obrany Lubomír Metnar.

Po slavnostním nástupu bezprostředně navazovalo setkání ve Slavnostní síni Národního památníku. Během něho udělil ministr obrany dvěma osobnostem Záslužný kříž ministra obrany České republiky II. stupně, patnácti Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně, z toho pěti osobám in memoriam. Mezi vyznamenanými byli vojáci v aktivní službě – váleční veteráni, vojáci ve výslužbě, příslušníci národního boje za osvobození a zástupci civilních i vojenských oborů a odborností. Záslužný kříž ministra obrany ČR II. stupně obdržel například velitel 10. strážní roty kapitán Viktor Patia.

Pro Čechy a Slováky představoval rozpad monarchie splnění jejich snu. Na jeho uskutečnění měli největší podíl českoslovenští legionáři. Česká republika si tuto událost připomíná hned v několika souvislostech. Při výročí vzniku samostatného Československa, jako konec první světové války, při oslavách budování vlastní československé armády a od roku 2001 jako Den veteránů. Na legionářský odkaz navazují tradice současné armády. Naši vojáci působí v zahraničních misích na mnoha místech světa a stávají se tak novodobými válečnými veterány. Připomínka 11. listopadu je zejména dnes velice aktuální. Lokální konflikty a terorismus nám připomínají, že život  v míru a svobodě není samozřejmostí a cena za něj je vysoká. Udělejme vše pro to, aby se na mrtvé všech válek nikdy nezapomnělo,“ zdůraznil ve svém projevu armádní generál Aleš Opata.

Součástí slavnostního aktu bylo i vystoupení Vojenského uměleckého souboru Ondráš a pěveckého sboru Karlovy univerzity.

Redakce

Den válečných veteránů

Tradice Dne veteránů se váže k 11. listopadu 1918. Tehdy v 11:01 hodin podepsal maršál Foche v železničním vagónu v Compiégne na řece Marně příměří s poraženým Německem císaře Viléma. Tímto příměřím bylo v konečném důsledku rozhodnuto o ukončení 1. světové války – největší a nejstrašnější války, jakou kdy lidstvo poznalo. Toto datum se stalo, na paměť obětem války, v demokratických zemích Evropy, v USA a Kanadě „Dnem veteránů“. Francie iniciovala tento den jako Den padlých nebo Den příměří již v roce 1919. Během krátké doby se pak vzpomínka na padlé rozšířila i v Severní Americe jako Den vzpomínek či Den veteránů.

V novodobé České republice bylo datum 11. 11. jako Den válečných veteránů připomínající oběti válečných konfliktů poprvé vzpomenuto v roce 2001. Hlavní pietní akt se tehdy uskutečnil v Národním památníku v Praze na Vítkově.

Den válečných veteránů je příležitostí veřejně si připomenout československé vlastence, kteří ve dvou válečných apokalypsách, ohraničených léty 1914 až 1918 a 1939 až 1945, nezištně a bez váhání nasazovali životy za svobodu své vlasti, za obnovení státní suverenity. V neposlední řadě je i vzpomínkou na tzv. novodobé válečné veterány, kteří zahynuli či byli zraněni během nasazení v zahraničních operacích.

Neodmyslitelným symbolem Dne válečných veteránů je červený květ vlčího máku.
Fotogalerie je zde: