Pozvánka na setkání členů SDaP AČR pobočky Praha – 29. 4. 2019

23.Duben, 2019

Vážení členové Svazu důstojníků a praporčíků AČR z.s. Pobočka Hlavního města Prahy,
Vás srdečně zveme na společné setkání při  taneční hudbě,
které se bude konat dne 29. 4. 2019 od 13,00 hod do 15.00 hod. bude schůze pobočky
a od 15 hod. do 18 hod. setkání s členy svazu a hudební produkce k poslechu a k tanci
v restauraci Michelský dvůr, v Domově Sue Ryder, z.ú.,Michelská 1/7, Praha 4
Spojení tramvajová a autobusová zastávka Michelská, tramvaj 11 a 14, autobusy 124, 150, 139, 188.

Program:

Beseda o činnosti naší pobočky Hlavního města Praha,

Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky, z.s.

– zapojení se do činnosti nově vytvořeného branného klubu

– zájezdy pořádané ve spolupráci s CK Palominem

– účast na květnových pietních akci k ukončení 2 světové války

– účast na veřejných akcí, besed a přednášek

Přijetí nových členů

Předání ocenění členům naší pobočky.

Volná zábava při taneční hudbě, vstupné 50 Kč.

Na schůzi pobočky je možno zaplatit členské příspěvky,

členové starší 70 let již členské příspěvky neplatí.

Přihlásit se na zájezdy organizované CK Palomino.

pplk. v zál. Ing. Tlamicha Miroslav
předseda pobočky  Hlavního města Praha
Svazu důstojníků a praporčíků AČR z.s.