Podpora výuky moderních českých dějin

13.Únor, 2020

Výroční zpráva BIS 2018 obsahovala informaci o indoktrinaci učitelů moderních českých dějin cizími ideologiemi. Následovala razantní negativní odezva učitelů a veřejná omluva ředitele BIS, uveřejněná v denním tisku.

Současně bylo zveřejněno konstatování ministerstva školství, že českým školám chybí učebnice moderních českých dějin.

Za této situace přijalo vedení SDaP AČR návrh 1. místopředsedy genmjr. v. v. Stanislava Chromce, aby byla ministerstvu školství nabídnuta možnost využít k podpoře výuky moderních českých dějin úspěšnou multimediální učební pomůcku „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení a sjednocování 1914 – 2009“, která byla vyhotovena na základě dotace z operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, kterou získal SDaP AČR. Po úspěšném pětiletém využívání multimediální učební pomůcky na českých základních a středních školách byla vlastnická práva, postoupena SDaP AČR. Vedení SDaP AČR delegovalo zodpovědnost za další využití tohoto vzdělávacího nástroje na vedoucího manažera projektu genmjr. Stanislav Chromce.

Smysluplné nasazení multimediální učební pomůcky do výuky je podmíněno vytvořením předpokladů pro aktualizaci o nové informační zdroje a rozvíjení struktury obsahu o další dějinná období. Tohoto cíle je možné dosáhnout jen převedením multimediální učební pomůcky ze stávajícího nosiče (DVD) na webové stánky. Podnikatelský subjekt, schopný realizovat  transformaci  ze stávajícího nosiče (DVD) na web zajistil administrátor SDaP AČR Ing. Josef Ehl. Cena byla potenciálním dodavatelem stanovena na 300.000 Kč.

Za této situace se 1. místopředseda SDaP AČR genmjr. v. v. S. Chromec rozhodnul požádat o přijetí u náměstka ministra školství pro řízení sekce vzdělávání Mgr. Picla. (viz příloha). Žádost zůstala bez odezvy.

  1. Chromec se proto obrátil na ministra školství Ing. Plagu, PhD. prostřednictvím jeho kanceláře (viz příloha). Odezva kanceláře ministra školství je připojena rovněž v příloze.

Za této situace je podpora výuky moderních českých závislá na nalezení partnera, který by byl připraven uhradit částku cca 300.00 Kč, nezbytnou pro realizaci přenosu učebnice z DVD na web, což se jeví jako nepřekročitelná podmínka pro pokračování  úsilí SDaP AČR účinně přispět k podpoře výuky moderních českých dějin na všech základních a středních školách v celé ČR.

 

Ing. Stanislav Chromec, CSc. genmjr. v. v.
vedoucí manažer projektu MUP
1. místopředseda SDaP AČR

Dopis náměstkovi ministra školství je zde: Dopis náměstkovi ministra školství
Dopis ministrovi školství je zde:  Dopis ministrovi školství
Odpověď ministerstva školství je zde:  Odpověď mšmt