Rubrika 'Gaminská iniciativa'

Pracovní setkání Gaminské iniciativy 28. 10. – 31. 10. 2021 v Táboře

30 března, 2022

 

Ve dnech 28. – 31. 10. 2021 proběhlo v Táboře pracovní zasedání Gaminské iniciativy, za jehož organizaci byl zodpovědný Svaz důstojníků a praporčíků AČR. Záštitu nad zasedáním, jehož ústředním tématem bylo: „ Dopady migrace a epidemie na jednotlivé země“, přijali europoslankyně Ing. Maxová, starosta města Tábor Ing. Pavlík a policejní prezident gen. mjr. Mgr. Švejdar. Jednání se zúčastnilo 8 z 11- ti členských zemí.

Zahraniční účastníci s částí českých zástupců byli ubytováni v hotelu Tábor, část českých účastníků byla ubytována na posádkové ubytovně v Táboře.

Slavnostní zahájení pracovního setkání proběhlo v gotickém sále Staré radnice Husitského muzea dne 29. 10. 2021 za přítomnosti řady hostů. Setkání pozdravili paní Ing. Radka Maxová, poslankyně EP, pan senátor Mgr. Jaroslav Větrovský, 1. náměstek hejtmana JČK Mgr. František Talíř, starosta města Tábora Ing. Štěpán Pavlík, CDr. president GI plukovník Viljem Kobal a pasprezident GI Giuseppe Filippo Imbalzano. Ředitel husitského muzea pan Mgr. Jakub Smrčka, ThD. stručně seznámil přítomné s historií sálu. Pokračování »

Komentáře

Příspěvek do programu zasedání Gamingské iniciativy, Bled, Slovinsko 23. – 26. 5. 2019

18 května, 2019

V České republice se přípravou obyvatelstva k obraně státu zabývají jak orgány státní správy (zejména Ministerstvo obrany ČR), tak i branné spolky mající vztah k ozbrojeným silám ČR. Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády ČR. Je pravdou, že v prvních letech po zrušení povinné vojenské služby došlo k určitému vakuu, kdy politická reprezentace hledala způsob, jak nahradit chybějící výcvik záloh a jak tento výcvik organizačně a finančně zabezpečit. V posledních letech se rozvíjí systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu, která je jedním ze základních předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti. Je zřejmé, že v případě vypuknutí bezpečnostní krize musí stát disponovat funkčním systémem doplňování své zálohy v míru, a zejména pak  dostatečným množstvím připravených (vycvičených) vojáků v záloze. Pokračování »

Komentáře

Jarní zasedání Gamingské iniciativy v Itálii 18. – 21. května 2017

24 května, 2017

Ve dnech 18. května – 21. května 2017 se v italském toskánském lázeňském středisku Chianciano Terme konalo jarní zasedání Gamingské iniciativy. Za Svaz důstojníků a praporčíků AČR (dále SDaP AČR) se tohoto zasedání zúčastnili plk. Svetozár Plesník, předseda ÚR SDaP AČR, mjr. Radim J. Marušák a kpt. Ivan Lamprecht, místopředsedové ÚR SDaP AČR a pplk. Miroslav Tlamicha a pplk. Jaroslav Palkoska, členové ÚR SDaP AČR. Účastníci zasedání byli ubytováni v hotelu Savoia, který vlastní Národní svaz záložních důstojníků Itálie (UNUCI).

Po příjezdu dne 18. května 2017 byli účastníci přivítáni místopředsedou Gamingské iniciativy LtCdr. Filippo Giuseppe Imbalzanem, poté byli zaregistrováni, ubytováni a seznámeni s programem jednání. Pokračování »

Komentáře

Gamingská iniciativa zasedala v Drážďanech 26. – 29. května 2016

9 června, 2016

Letošní jarní zasedání Gamingské iniciativy proběhlo ve dnech 26. – 29. května 2016 v Drážďanech. Hostitelem tohoto setkání byla saská skupina Svazu rezervistů německého Bundeswehru. Za Česko se zasedání v Drážďanech zúčastnila delegace Svazu důstojníků a praporčíků AČR vedená předsedou Svazu mjr. v.v. Rostislavem Konečným, dalšími členy delegace byli za ÚR Svazu kpt. v.z. Ivan Lamprecht, pplk. v.v. Miroslav Tlamicha, pplk. v.v. Jaroslav Palkoska a kpt. v.z. Jan Berwid-Buquoy z táborské pobočky Svazu.

Hlavní pracovní téma letošního zasedání GI bylo „Migrační krize a její působení na naši společnost“. Místem konání se stala Army Officer School OSH ( Offizierschule des Heeres), která se nachází v modernizovaném areálu Albertstadtu, někdejším tradičním sídle Královské saské vojenské školy, založené už v roce 1875 na historické tradici ze 17. století. Pokračování »

Komentáře

Podzimní zasedání Gaminské iniciativy – RIJEKA Chorvatsko 2015

3 listopadu, 2015

Ve dnech 24. -27. září 2015 se v chorvatském přímořském letovisku Rijeka uskutečnilo letošní podzimní zasedání Gaminské iniciativy (tzv. Gaming II.), která sdružuje národní reprezentativní organizace záložních důstojníků a praporčíků ze zemí střední Evropy včetně Rakouska, Itálie, Německa, Švýcarska, Chorvatska, Slovinska, Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Českou republiku na tomto zasedání tradičně zastupoval Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, který na toto zasedání vyslal čtyřčlennou delegaci vedenou předsedou Svazu mjr. Rostislavem Konečným, přičemž dalšími členy delegace byli pplk. Ing. Miroslav Tlamicha, pplk. Ing. Jaroslav Palkoska a kpt. JUDr. Radim J. Marušák. Pokračování »

Komentáře

Další »