Gaminská iniciativa

26.Únor, 2017

Všechny články rubriky Gaminské iniciativy jsou:  zde

Charakteristika platformy Gaminger Initiative

            Gamingská iniciativa je mezinárodní nevládní neziskové sdružení sdružující národní svazy záložních důstojníků a vojáků České republiky, Slovenské republiky, Polska, Maďarska, Itálie, Německa, Rakouska, Švýcarska, Chorvatska a Slovinska. Toto společenství bylo formálně založeno 28. 5. 1995, ale myšlenka jeho založení se datuje od února 1989, kdy se v rakouském městečku Gaming sešli zástupci generálních štábů Německa, Rakouska, Itálie a Švýcarska, aby dali impuls pro vzájemné konzultace vojenských sil po zániku Varšavské smlouvy, kdy se evropské země začaly více zajímat o sociální, vojenské, institucionální a mezinárodní aspekty původně nepřátelských států.

Vojenské jednotky záložních vojáků a důstojníků byly vyhodnoceny jako nejvhodnější aktéři těchto konzultací, protože jsou integrováni do vojenského a sociálního kontextu státu, jsou otevřeni dialogu a jsou mnohem méně vázáni politicko-vojenskými pravidly a procedurami.

Gaminská iniciativa tak fungovala jako hodnotný nástroj vojenské diplomacie vedle dlouhých a komplikovaných oficiálních rozhovorů mezi oficiálními vojenskými organizacemi jako pružný a neoficiální zdroj informací, který je plně integrovaný do společnosti a uznávaný národními ministerstvy obrany.

V r. 2002 Gaminská iniciativa podepsala Memorandum o spolupráci s CIOR – Mezispojeneckou konfederací záložních důstojníků NATO. Obě organizace však jsou nezávislé a autonomní, ale vzájemně spolupracují.

Od r. 2004 se Gaminská iniciativa více zaměřuje na politiku evropské bezpečnosti a vojenské záležitosti.

V současné době zvyšování mezinárodního napětí, růstu nacionalismu a nových mezinárodních hrozeb jako mezinárodní terorismus, kybernetická kriminalita a masové mezinárodní migrace se Gaminská iniciativa soustřeďuje na posílení schopnosti národních vojenských i civilních organizací účinně čelit těmto hrozbám.

            Předsednictví Gamingské iniciativy pořádá pravidelně dvakrát za rok konference   GAMING I. a GAMING II., vždy pod patronací jedné členské země.

Anglická Powerpoinová presentace je zde:     Gaminger Initiative History
Anglická verze charakteristiky je zde:           Characteristics of the Platform GI En.pdf

 

 

  • |
  • Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Gaminská iniciativa