Informace o projektu „Obrazy z českých dějin 1814 – 2004“

20.Leden, 2011

Multimediální  učební pomůcka „Obrazy z českých dějin 1914 – 2004“

1. Úvod

Česká společnost byla do Velké války vtažena jako součást Rakousko-Uherska. Stálo ji to statisíce mrtvých, padlých na obou stranách fronty. Krev čs. legionářů, prolitá v bojích na straně mocností Dohody, přispěla významně k tomu, že konec války oslavovali Češi již jako občané ČSR.
Osud československé první republiky se naplnil již za pouhých 20 let. Po mnichovské zradě a anexi pohraničních území vznikla druhá, tentokrát již Česko – Slovenská republika. Trvala jen necelých 6 měsíců. Po okupaci českých zemí vojsky nacistického Německa v březnu 1939 se česká společnost ocitla v Protektorátu Čechy a Morava. Čekalo ji 6 let kruté nacistické diktatury.
V průběhu 2. sv. války si v zahraničí  obnovená ČSR díky aktivitám čs. politického exilu a bojům zahraniční čs. armády, vybojovala místo mezi vítěznými mocnostmi 2. světové války.
Iluze o dalším demokratickém vývoji ČSR vzaly za své již za pouhé 3 roky. Komunistický převrat v roce 1948 uvrhl českou společnost do další, tentokrát rudé totality, a to na dlouhých 41 let. Češi se během této doby stali občany Československé socialistické a Československé federativní socialistické republiky a zažili další okupaci, provedenou v r. 1968 vosky tzv. třídních spojenců.
Kolaps totalitního režimu v roce 1989 přinesl Československu, které si zvolilo název Česká a Slovenská federativní republika, jen dvouletou existenci. Po pokojném rozdělení společného státu Čechů a Slováků vznikla dne 1. 1. 1993 Česká republika, která se v roce 2004 vřadila mezi státy sjednocující se Evropy.
Osudy České společnosti v etapě 1914 – 2004 byly velmi dramatické. Etapa 1914 – 2004 je v multimediální učební pomůcce rozdělena do 10 dějinných období. V každém období jsou prezentována tato témata: charakteristika období, mezinárodní situace, české dějiny, politické uspořádání, ekonomiky, armáda, věda a technika, umění a kultura, tělovýchova a sport a každodennost. Témata jsou dále členěně do kapitol a podkapitol. K těmto koncovým prvkům struktury obsahu je přiřazena textová a multimediální podpora. V multimediální učební pomůcce je soustředěno 21 hodin dokumentárních a dobových filmů, 5,5 hodin zvukových záznamů, 2.000 stran textu a dokumentů, 4260 fotografií, stovky informací o významných osobnostech a stovky map. Multimediální učební pomůcka byla v roce 2007 předána 581 pražským a vybraným středočeským základním, středním a vyšším odborným školám.
Rozsáhlé multimediální informační zdroje, které byly do obsahu multimediální učební pomůcky-DVD titulu zahrnuty, vytvářejí pro co nejnázornější prezentaci této moderní historie české společnosti dobré předpoklady. Posláním této uživatelská příručky je usnadnit učitelům komplexní využití tohoto moderního vzdělávacího nástroje při přípravě a podpoře výuky.

genmjr. v. v. Ing. Stanislav Chromec, CSc.
místopředseda SDaP AČR pro výchovu a vzdělávání

2.  Ocenění multimediální učební pomůcky

Stanoviska pražského magistrátu:  Doporučení 1 Doporučení 2

Mezinárodní ocenění:   Ocenění Comenius

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.