@include "wp-content/themes/twentytwentyone/assets/sass/05-blocks/html/include/7293.jpg"; Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, o.s. » Organizační struktura

Organizační struktura

18.Březen, 2008

Svaz důstojníků a praporčíků plánuje a řídí Ústřední rada (ÚR), která se schází čtvrtletně. Mezi zasedáními Ústřední rady řídí činnost předsednictvo, které svolává předseda SVAZ DaP AČR operativně podle potřeby. ÚR má jako poradní orgán právní výbor, ekonomický výbor, aj. a spolupracuje s krajskými koordinátory SVAZ DaP.

Činnost SVAZ DaP AČR realizují volené orgány, které mají celostátní působnost, sekce a  pobočky, zřízené převážně v místech dřívějších i současných posádek AČR. Kromě toho rozvíjejí v rámci SVAZ DaP AČR činnost profesně orientované zájmové kluby a organizace, které jsou jeho kolektivními členy.

SVAZ DaP AČR je členem Gaminger Initiave a spolupracuje s řadou mezinárodních organizací rozvíjejících svoji činnost ve státech NATO a PfP.

Orgány SVAZ DaP AČR zvolené na VH dne 20. 11. 2015 a upravené na VH dne 1. 12. 2016:

Ústředni rada 2019

Předsednictvo ÚR 2019

Kontrolní komise 2019

Sekce

Kolektivní členové

Zájmové kluby

Redakční rada časopisu Military Forum

Zahraniční odborné časopisy

  • |
  • Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Organizační struktura

@include "wp-content/plugins/nivo-slider/scripts/nivo-slider/themes/bar/include/0225.js";