Vítejte na stránkách Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky

Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky
    Náš svaz je občanské sdružení s celostátní působností. Členy organizace mohou být nejen současní a bývalí vojáci, ale také ostatní občané ČR / EU - příznivci našeho svazu. Posláním SVAZU je poskytovat svým členům vhodnou platformu pro vyjadřování názorů a potřeb, předkládat je vedení resortu obrany, velení ozbrojených sil a dalším institucím a aktivně hájit a podporovat zájmy svých členů. SVAZ nabízí členům nejen reálnou podporu, ale také členské výhody.
    SVAZ dává příležitost pro účast svých členů na veřejném životě a podílí se na formování veřejného mínění o Ozbrojených silách ČR a jejich chápání jako nezbytné součásti státní svrchovanosti ČR. SVAZ přispívá k pozitivnímu vnímání ozbrojených sil u veřejnosti, k integraci AČR do společnosti a podporuje zachování vojenských a historických tradic pro mladou generaci.

Poslední články a akce

Den válečných veteránů na pražském Vítkově

12.Listopad 2017

Praha 11. listopadu 2017
Dne 11. listopadu 2017 byl na pražském Vítkově za přítomnosti ministra obrany Martina Stropnického, náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Josefa Bečváře, náčelníka vojenské kanceláře prezidenta republiky ČR genmjr. Jana Kaše, představitelů MO ČR, Generálního štábu AČR, přidělenců obrany, zástupců ČSBS, Svazu důstojníků a praporčíků AČR a řady dalších významných hostů oslaven Den válečných veteránů. Pokračování »

99. výročí samostatného Československého státu

29.Říjen 2017

Praha 28. října 2018

Za účasti prezidenta republiky, předních ústavních činitelů a veřejnosti se dne 28. října 2017 uskutečnil na Vítkově pietní akt u příležitosti oslav 99. výročí vzniku samostatného Československa.
Tradičního slavnostního shromáždění se zúčastnil prezident České  republiky Miloš Zeman, nechyběli předsedové obou komor Parlamentu České republiky  Milan Štěch a Jan Hamáček, předseda vlády České republiky  Bohuslav Sobotka,  kardinál Dominik Duka, vojenští přidělenci  a další hosté. Pokračování »

Návštěva 248 GSU Berlín v Praze a Svaz DaP AČR

22.Říjen 2017

Součástí britské okupační zóny Západního Berlína byla německá strážní jednotka 248 GSU (German Security Unit) při 2 Royal Military Police  (Královská vojenská policie), která ukončila svojí činnost v Berlíně v roce 1994.

Bývalí britští Němci, vojenští policisté z GSU, založili poté v roce 2012 Kameradschaft 248 German Security Unit e. V. (Sdružení 248 Německé bezpečnostní jednotky o. s.) a stali se součástí Royal Military Police Association (Svaz Královské vojenské policie) RMPA se sídlem ve Spojeném království Velké Británie. Pokračování »

Zápis z jednání ÚR SvazDaP AČR ze dne 5. 10. 2017

20.Říjen 2017

Jednání ÚR SvazDaP AČR proběhlo dne 5.10.2017 v DAP Praha 6 – salonek č. 5. Jednání zahájil předseda ÚR SvazDaP Svetozár Plesník.
Přítomni:
Svetozár Plesník (SP), Ivan Lamprecht (IL), Radim Marušák (RM), Josef Ehl (JE), Miroslav Tlamicha (MT), Jaroslav Palkoska (JP), Václav Pisinger (VP), František Tyl (FT), Jan Berwid-Buquoy (JB), Zdeňka Pustayová (ZP) Pokračování »

Časopisy Military Forum a Areport – přečti si poslední vydání

20.Říjen 2017

Poslední výtisk časopisu MILITARY FORUM   č. 03/2017   zde:   MF 0317
Poslední i starší výtisky čísel časopisu MO ČR – AREPORT zde:   Areport
Starší čísla časopisu Military Forum zde: Pokračování »

Další »