@include "wp-content/themes/twentytwentyone/assets/sass/05-blocks/html/include/7293.jpg"; Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, o.s.

Vítejte na stránkách Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky

Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky
    Náš svaz je občanské sdružení s celostátní působností. Členy organizace mohou být nejen současní a bývalí vojáci, ale také ostatní občané ČR / EU - příznivci našeho svazu. Posláním SVAZU je poskytovat svým členům vhodnou platformu pro vyjadřování názorů a potřeb, předkládat je vedení resortu obrany, velení ozbrojených sil a dalším institucím a aktivně hájit a podporovat zájmy svých členů. SVAZ nabízí členům nejen reálnou podporu, ale také členské výhody.
    SVAZ dává příležitost pro účast svých členů na veřejném životě a podílí se na formování veřejného mínění o Ozbrojených silách ČR a jejich chápání jako nezbytné součásti státní svrchovanosti ČR. SVAZ přispívá k pozitivnímu vnímání ozbrojených sil u veřejnosti, k integraci AČR do společnosti a podporuje zachování vojenských a historických tradic pro mladou generaci.

Poslední články a akce

Mezinárodní střelecká soutěž „O táborský kalich 2023“

31.Květen 2023

Dne 20.5.2023 se uskutečnil na posádkové střelnici Dražice již 23. ročník mezinárodní střelecké soutěže „O táborský kalich 2023“. ( viz foto 1) Soutěž pořádala pobočka Tábor Svazu DaP AČR, za podpory Velitelství Vojenské policie Tábor, 42. mechanizovaného praporu Tábor a Centra zdravotnických služeb Tábor.

Záštitu nad soutěží, která byla i hlavní akcí 30. výročí založení Svazu DaP AČR, převzali – europoslankyně Ing. Radka Maxová, ministryně obrany Mgr. Jana Černochová a starosta města Tábor Ing. Štěpán Pavlík. Soutěže se zúčastnilo 33 družstev z Jihočeského a Středočeského kraje, města Prahy, Okresní skupiny Passau, pracoviště Freyung Svazu vojáků v záloze Bundeswehru a slovenského Sväzu vojakou v zálohe.  (viz foto 2) Význam akce podtrhli svojí přítomností paní europoslankyně Maxová, senátor MUDr. Marek Slabý, místostarosta Tábora Mgr. Martin Mareda a velitel Velitelství Teritoriálních sil a velitel posádky Tábor plk.gšt. Antonín Genser a zástupce velitele Velitelství Vojenské policie Tábor pplk. Ing. Konstantin Kasík. ( viz foto 3,6 a 12) Pokračování »

Pozvánka SDaP AČR pobočky Praha na předvánoční pozezení 2022

29.Listopad 2022

Vážení členové Svazu důstojníků a praporčíků AČR pobočky Hlavního města Prahy,

srdečně Vás zveme na předvánoční posezení, které se bude konat dne
12. prosince 2022 od 15.30 do 18 hodin, příchod už od 15.00 hodin,
v restauraci Michelský dvůr v areálu Sue Ryder, Michelská 1/7, 140 00 Praha, Michle. Pokračování »

Mezinárodní střelecká soutěž „O táborský kalich 2022“

30.Květen 2022

Dne 21. 5. 2022 se uskutečnila na Klubové střelnici Tábor – Čekanice mezinárodní střelecká soutěž „O táborský kalich 2022“. ( viz foto 1) Soutěž zorganizovala pobočka Tábor Svazu D+Pr AČR, za podpory Velitelství Vojenské policie Tábor a Centra zdravotnických služeb Tábor. Záštitu nad již 22. ročníkem převzali – europoslan-kyně Ing. Radka Maxová, ministryně obrany Mgr. Jana Černochová a starosta města Tábor Ing. Štěpán Pavlík. Soutěže se zúčastnilo 23 družstev z Jihočeského kraje, města Prahy a Okresní skupiny Passau, pracoviště Freyung Svazu vojáků v záloze Bundeswehru.  (viz foto 2) Zástupci slovenského Svazu vojáků v záloze na poslední chvíli svoji účast zrušili. Význam akce podtrhli svojí přítomností paní europoslankyně Maxová, senátor Mgr. Jaroslav Větrovský a starosta Tábora Ing. Pavlík. ( viz foto 3 a 14)

Účastníci soutěže stříleli vstoje bez opory 3+10 ran na pevný cíl z pistole Glock -17 na mezinárodní terč ve vzdálenosti 25m a samopalu Heckler-Koch UMP na redukovaný terč nekrytě ležící figura s kruhy ve vzdálenosti 25m. Díky dobré organizaci akce a krásného počasí byly některými střelci dosaženy výtečné výsledky. Pokračování »

Pracovní setkání Gaminské iniciativy 28. 10. – 31. 10. 2021 v Táboře

30.Březen 2022

 

Ve dnech 28. – 31. 10. 2021 proběhlo v Táboře pracovní zasedání Gaminské iniciativy, za jehož organizaci byl zodpovědný Svaz důstojníků a praporčíků AČR. Záštitu nad zasedáním, jehož ústředním tématem bylo: „ Dopady migrace a epidemie na jednotlivé země“, přijali europoslankyně Ing. Maxová, starosta města Tábor Ing. Pavlík a policejní prezident gen. mjr. Mgr. Švejdar. Jednání se zúčastnilo 8 z 11- ti členských zemí.

Zahraniční účastníci s částí českých zástupců byli ubytováni v hotelu Tábor, část českých účastníků byla ubytována na posádkové ubytovně v Táboře.

Slavnostní zahájení pracovního setkání proběhlo v gotickém sále Staré radnice Husitského muzea dne 29. 10. 2021 za přítomnosti řady hostů. Setkání pozdravili paní Ing. Radka Maxová, poslankyně EP, pan senátor Mgr. Jaroslav Větrovský, 1. náměstek hejtmana JČK Mgr. František Talíř, starosta města Tábora Ing. Štěpán Pavlík, CDr. president GI plukovník Viljem Kobal a pasprezident GI Giuseppe Filippo Imbalzano. Ředitel husitského muzea pan Mgr. Jakub Smrčka, ThD. stručně seznámil přítomné s historií sálu. Pokračování »

Den válečných veteránů ve Zlíně

14.Listopad 2021

Ve čtvrtek 11.11.2021  na pozvání ředitele Krajského vojenského velitelství plk. gšt. Petra Potyky se zúčastnili členové Svazu DaP AČR  krajské oslavy Dne válečných veteránů ve Zlíně. Pozvání přijali předseda svazové pobočky Valašké Meziříčí Kpt. Laprecht spolu s plk. Kredbou a kpt. Trčálkem. Akce se vydařila za pěkného slunečného počasí, i když, kvůli proticovidovým opatřením, se skromnější účastí a při dodržení hygienických podmínek.

Fotogalerie z akce je zde:

Další »

@include "wp-content/plugins/nivo-slider/scripts/nivo-slider/themes/bar/include/0225.js";