Rubrika 'Uskutečněné akce'

Časopisy Military Forum a Areport – přečti si poslední vydání

Duben 14th, 2018

Poslední výtisk časopisu MILITARY FORUM je zde: MF 0118
Poslední i starší výtisky čísel časopisu MO ČR – AREPORT zde:   Areport
Starší čísla časopisu Military Forum zde:   Pokračování »

Komentáře

Zápis z jednání předsednictva ÚR SvazDaP AČR ze dne 18. 1. 2018

Únor 2nd, 2018

Jednání ÚR SvazDaP AČR proběhlo dne 18. 1. 2018 v jednací místnosti MO, Čs. armády, Praha 6. Jednání zahájil předseda ÚR SvazDaP Svetozár Plesník.

Přítomni: Svetozár Plesník (SP), Radim Marušák (RM), Ivan Lamprecht (IL), František Tyl (TF),
Omluveni:  Jan Šamaj (JŠ), Zdeňka Pustayová (ZP) Pokračování »

Komentáře

Ministr obrany předal Záslužný kříž Marii Karáskové.

Prosinec 17th, 2017

Neobvyklého úkolu se ve středu 1. 9. 2017  zhostil ministr obrany Martin Stropnický. Záslužný kříž a květinu předal Marii Karáskové, ženě, která po 58 letech služby odešla do starobního důchodu. Právem jí tak patří titul služebně nejstarší pracovník nejen resortu Ministerstva obrany ČR, ale vůbec celé české státní správy.  Pokračování »

Komentáře

Valná hromada Svazu DaP AČR konaná dne 8. prosince 2017

Prosinec 13th, 2017

Valná hromada byla zahájena přinesením praporu Svazu čestnou stráží Posádky Praha za zvuku chorálu. Vážnosti jednání dodala i navazující česká hymna. Po doznění hymny se slova ujal předseda Svazu plk. v.v. JUDr. Svetozár Plesník. V krátkém vystoupení přivítal hosty jednání – ZNGŠ AČR genpor. Ing. Aleše Opatu, plk. v.v. Emila Kulfánka – 1. místopředsedu Českého svazu bojovníků za svobodu, plk. v.v. Jiřího  Peštu – předsedu Svazu vojenských veteránů ČR, plk. v.v. Ing. Oldřicha Pelčáka – předsedu Českého svazu letectví, ing. Vladimíra Vrbku – místopředsedu Občanské iniciativy Čech, Moravy a Slezska a delegáty jednání a poděkoval veliteli Posádky Praha za podporu probíhajícího jednání. Pokračování »

Komentáře

2. pololetí 2017 v pobočce Valašské Meziříčí

Listopad 30th, 2017

I ve 2. pololetí tohoto roku žila pobočka řadou pestrých aktivit. Osnovou činnosti byl přijatý roční plán, schválený členskou schůzí pobočky. Už dne 24. 6. 2017, ještě před začátkem hlavního dovolenkového období, byl vstup do 2. pololetí předznamenán plánovanou každoroční účastí na Pochodu po stopách 22. výs. brigády Prostějov, kterého se letos za pobočku opět zúčastnil Laďa Trčka. Pokračování »

Komentáře

Další »