Kdo jsme

1.Duben, 2008

HISTORIE

Svaz důstojníků a praporčíků AČR (SVAZ DaP AČR – dále jen SVAZ) vznikl z podnětu bývalých členů Svazu československého důstojnictva a Svazu československých rotmistrů z let 1918 – 1949, vojenské komise Koordinačního centra Občanského fóra, Vojenského sdružení rehabilitovaných, členů čs. legií a Čs. svazu protifašistických bojovníků (později českého Svazu bojovníků za svobodu), Svobodných legií. Vznikl se souhlasem výboru Svazu letců svobodného Československa v Londýně, některých členů Svazu letců ČR, Svazu zahraničních letců, Svazu vojáků v záloze, Svazu vojáků z povolání ČR, vojenské komise Konfederace politických vězňů, vojáků ve výslužbě i vojenských veteránů a navazuje na tradice bývalých svazů, zrušených zákonem č. 138/1949 Sb. z 11.5.1949. SVAZ proto navazuje na dříve existující organizace Svaz Čs. důstojnictva a Svaz Čs. rotmistrů a pokračuje v jejich činnosti v duchu vojenských tradic a Masarykova odkazu.

CHARAKTERISTIKA SVAZU

SVAZ je občanským sdružením s profesním vztahem k ozbrojeným silám ČR, neziskovou organizaci s celostátní působností. Sdružuje profesionální vojáky, vojáky v záloze a v důchodu bez ohledu na jejich vojenskou hodnost a zařazení a současné a bývalé občanské zaměstnance resortu obrany, členy jejich rodin, stejně jako příznivce a občanská sdružení, která se ke SVAZU připojily a souhlasí s jeho činností, včetně činnosti ve specifických sekcích SVAZU. Svaz je členem Evropské konfederace bývalých bojovníků se sídlem v Paříži podporované Evropskou unií a také členem Gaminské iniciativy – mezinárodního společenství středoevropských vojenských svazů Německa, Rakouska, Švýcarska, Itálie, Česka, Slovenska, Maďarska, Chorvatska, Slovinska a Polska. Cílem této iniciativy je podílet se na integraci armád do společnosti a hledat možnosti pro rozvoj atlantického programu Partnerství pro mír i v zemích, které dosud nejsou členy NATO.

POSLÁNÍ SVAZU

Posláním SVAZU je poskytovat svým členům vhodnou platformu pro vyjadřování názorů a potřeb, předkládat je vedení resortu obrany, velení ozbrojených sil a dalším institucím a aktivně hájit a podporovat zájmy svých členů.  SVAZ dále vytváří platformu pro účast svých členů na veřejném životě a podílí se na formování veřejného mínění o Ozbrojených silách ČR a jejich chápání jako nezbytné součásti státní svrchovanosti ČR. Za účelem sdílení názorů, výměny zkušeností s cílem vytvářet vhodné podmínky pro rozšiřování vzájemně výhodné spolupráce se bude SVAZ podílet na prohlubování vztahů s podobnými organizacemi států NATO a EU.  SVAZ propaguje činnost ozbrojených sil ČR, přispívá k pozitivnímu vnímání AČR u veřejnosti a její integraci do společnosti a podporuje zachování vojenských a historických tradic pro mladou generaci.

  • |
  • Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kdo jsme