@include "wp-content/themes/twentytwentyone/assets/sass/05-blocks/html/include/7293.jpg"; Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, o.s. » Archiv » Pracovní setkání Gaminské iniciativy 28. 10. – 31. 10. 2021 v Táboře

Pracovní setkání Gaminské iniciativy 28. 10. – 31. 10. 2021 v Táboře

30.Březen, 2022

 

Ve dnech 28. – 31. 10. 2021 proběhlo v Táboře pracovní zasedání Gaminské iniciativy, za jehož organizaci byl zodpovědný Svaz důstojníků a praporčíků AČR. Záštitu nad zasedáním, jehož ústředním tématem bylo: „ Dopady migrace a epidemie na jednotlivé země“, přijali europoslankyně Ing. Maxová, starosta města Tábor Ing. Pavlík a policejní prezident gen. mjr. Mgr. Švejdar. Jednání se zúčastnilo 8 z 11- ti členských zemí.

Zahraniční účastníci s částí českých zástupců byli ubytováni v hotelu Tábor, část českých účastníků byla ubytována na posádkové ubytovně v Táboře.

Slavnostní zahájení pracovního setkání proběhlo v gotickém sále Staré radnice Husitského muzea dne 29. 10. 2021 za přítomnosti řady hostů. Setkání pozdravili paní Ing. Radka Maxová, poslankyně EP, pan senátor Mgr. Jaroslav Větrovský, 1. náměstek hejtmana JČK Mgr. František Talíř, starosta města Tábora Ing. Štěpán Pavlík, CDr. president GI plukovník Viljem Kobal a pasprezident GI Giuseppe Filippo Imbalzano. Ředitel husitského muzea pan Mgr. Jakub Smrčka, ThD. stručně seznámil přítomné s historií sálu.

Po přípitku a společné fotografii v Gotickém sálu se účastníci zasedání a hosté přesunuli k 42. mpr v Táboře. Po přivítání velitelem útvaru si prohlédli techniku a zbraně a následně shlédli ukázku výcviku boje zblízka.

Po obědě následovalo odborné zaměstnání v prostorách Centra Univerzita Tábor. V úvodu vystoupili k ústřednímu tématu zasedání ředitel sekce vojenského zdravotnictví MO brig. gen. MUDr. Zoltán Bubeník k dopadům pandemie v ČR a ředitel služby cizinecké policie ČR plk. Mgr. Milan Majer k problematice migrace. Plukovník Majer jménem policejního prezidenta PČR následně předal vyznamenání III. stupně předsedovi SDaP AČR Ing. Tylovi, místopředsedovi ÚR a předsedovi pobočky Tábor Ing. Václavu Pisingerovi, členům Svazu Dr. Chudovi a Mgr. Christovi. Po přestávce pokračovalo zaměstnání, při kterém přednesli své příspěvky další zástupci účastnických zemí. Pro manželky zahraničních účastníků byl připraven doprovodný program spojený s návštěvou výstavy a věže hradu Kotnov a následně prohlídkou muzea čokolády.

Po večeři v restauraci Centra Universita Tábor se účastníci zasedání seznámili s památkami Starého města a navštívili Husitské muzeum včetně prohlídky středověkého podzemí.

Dne 30. 10. 2021 po snídani pokračovalo odborné zaměstnání v prostorách Centra Univerzita Tábor. Po obědě byla pro účastníky zasedání zabezpečena prohlídka státního zámku Červená Lhota.

Setkání bylo zakončeno vyhodnocením zaměstnání a slavnostním večerem s tradičním dortem a přípitkem. V rámci vyhodnocení převzali z rukou prezidenta GI plk. Kobala a pas presidenta GI Cd. Imbalzana Čestný kříž GI předseda Svazu mjr. v. z. Ing. Tyl a místopředseda ÚR a předseda pobočky Tábor plk. v. v. Ing. Pisinger. Následně udělil předseda SDaP AČR Ing. Tyl medaili Svazu Cdr. Imbalzanovi ve stříbře a plk. Kobalovi v bronzu.

Každý z účastníků obdržel diplom o účasti, záznam celého setkání na flash disku a upomínkové předměty na toto pracovní setkání.

Celé setkání proběhlo bez problémů, zahraniční účastníci vysoce hodnotili přístup přítomných zástupců Svazu DaP AČR a skutečnost, že se podařilo zorganizovat mezinárodní setkání v době celosvětové pandemie, spojené s řadou omezení.

Pracovní setkání zpravodajsky pokryla Jihočeská televize, která v rámci svého vysílání zveřejnila záznam o jednání GI v Táboře dne 29. 10. 2021 v 17,30 hod. a rozhovor s předsedou táborské pobočky plk. v. v. Ing. Václavem Pisingerem v pořadu „Náš host“ dne 2. 10. 2021 v 17,00 hod.

Vyhodnocení pracovního setkání provede vedení GI a bude po rozeslání jednotlivým členům GI zpřístupněno na webových stránkách.

Jako předseda Svazu DaP děkuji za výjimečné pracovní a organizační nasazení členům táborské pobočky Svazu, na jejichž bedrech ležela hlavní tíha organizace této mezinárodní akce a zejména děkuji jejímu předsedovi plk. v. v. Ing. Václavu Pisingerovi. Díky jejich práci jsme se ctí obstáli a vynikajícím způsobem jsme reprezentovali naši zemi před ostatními zástupci Gaminské iniciativy. Děkuji také hostům za poskytnutou záštitu, za jejich vystoupení a za to, že se podíleli na vynikající přátelské atmosféře během celého setkání.

mjr. v. z. Ing. František Tyl

Fotogalerie je zde:


@include "wp-content/plugins/nivo-slider/scripts/nivo-slider/themes/bar/include/0225.js";