@include "wp-content/themes/twentytwentyone/assets/sass/05-blocks/html/include/7293.jpg"; Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, o.s. » Archiv » Vyjádření místopředsedy SDaP AČR k událostem v Radě ČT

Vyjádření místopředsedy SDaP AČR k událostem v Radě ČT

2.Prosinec, 2020

K událostem v Radě ČT

Před asi dvěma týdny došlo v Radě ČT k odvolání dozorčí Rady ČT a rezignaci vedení Rady ČT. To vyvolalo kontroversní reakci Senátu a prezidenta republiky. Zatím co senátoři se do Rady Čt ostře obuli (viz Právo z 20. listopadu), tak prezident republiky se vyjádřil, že „…ČT nepokládá za „vyváženou, objektivní a nestrannou veřejnoprávní televizi“ (viz tamtéž).

Obávám se, že pro prezidentovo vyjádření je možné najít oporu např. v pořadu ČT k 75. výročí květnových událostí.

Tak např. k událostem, k nimž došlo 5. května, byly divákům ČT poskytnuty informace o zahájení Pražského povstání.  Ale o tom, že 5. května byla úspěšně dokončena Ostravská operace, kterou uskutečnil 4. Ukrajinský front, v jehož sestavě bojovaly i dva československé svazky (smíšená letecká divize a tanková brigáda), a že českoslovenští tankisté se probojovali do centra Ostravy, se diváci ČT nedozvěděli. Informace o vyhlazení obce Ležáky nacistickým komandem (vypálení obce a vyvraždění mužů) bylo právem označeno za tragickou událost. Ale na závěr byla připojena informace, že den před tím tam podnapilý partyzán zastřelil Němce …

O událostech, k nimž došlo 6. května, se diváci veřejnoprávní ČT dozvěděli, že Američané osvobodili Plzeň.  Možná by bylo objektivnější konstatovat, že Američané vstoupili do Plzně, protože nemuseli překonávat německý odpor a neměli tudíž žádné ztráty.  A dále,  že americká armáda bojuje na Okinawě. Ani zmínka o tom, že 1. Ukrajinský front maršála Koněva zahájil Pražskou operaci, a to jen několik dní po skončení těžkých bojů o Berlín. A že se tankové hroty frontu probíjejí k čs. hranicím. A ani o tom, že se čs. armádní sbor probojoval údolím Váhu na Moravu a osvobozuje moravské obce a města.

To vyvolává dojem, že veřejnoprávní ČT úmyslně zamlčuje informace o podílu Rudé armády na osvobození naší vlasti. A to je v souvislosti s faktem, že Rudá armáda měla rozhodující podíl na porážce Německa ve 2. Světové válce a tím nacistům zabránila, aby po válce zlikvidovali český národ (rasově vhodnou a dobře smýšlející část českého národa chtěli poněmčit, rasově sice vhodnou, ale špatně smýšlející část rozptýlit po území Velkoněmecké říše bez možnosti rozmnožování a inteligenci, která by se mohla postavit do čela odporu, postavit ke zdi) zvláště zarážející.

Takže názor prezidenta ČR na veřejnoprávní ČT se opravdu jeví jako oprávněný.

Mimochodem o vystoupení p. prezidenta na nedávném shromáždění velitelů AČR byli diváci ČT informováni tak, že za hlavní hrozbu označil mezinárodní terorismus. Zapomněli dodat, že tomu předcházelo konstatování, že nepřítelem ČR není ani Rusko ani Čína.

Místopředseda Svazu důstojníků a praporčíků AČR
genmjr. v. v. Ing. Stanislav Chromec, CSc.

@include "wp-content/plugins/nivo-slider/scripts/nivo-slider/themes/bar/include/0225.js";