Vítejte na stránkách Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky

Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky
    Náš svaz je občanské sdružení s celostátní působností. Členy organizace mohou být nejen současní a bývalí vojáci, ale také ostatní občané ČR / EU - příznivci našeho svazu. Posláním SVAZU je poskytovat svým členům vhodnou platformu pro vyjadřování názorů a potřeb, předkládat je vedení resortu obrany, velení ozbrojených sil a dalším institucím a aktivně hájit a podporovat zájmy svých členů. SVAZ nabízí členům nejen reálnou podporu, ale také členské výhody.
    SVAZ dává příležitost pro účast svých členů na veřejném životě a podílí se na formování veřejného mínění o Ozbrojených silách ČR a jejich chápání jako nezbytné součásti státní svrchovanosti ČR. SVAZ přispívá k pozitivnímu vnímání ozbrojených sil u veřejnosti, k integraci AČR do společnosti a podporuje zachování vojenských a historických tradic pro mladou generaci.

Poslední články a akce

Zápis z jednání předsednictva ÚR SvazDaP AČR ze dne 18. 1. 2018

02.Únor 2018

Jednání ÚR SvazDaP AČR proběhlo dne 18. 1. 2018 v jednací místnosti MO, Čs. armády, Praha 6. Jednání zahájil předseda ÚR SvazDaP Svetozár Plesník.

Přítomni: Svetozár Plesník (SP), Radim Marušák (RM), Ivan Lamprecht (IL), František Tyl (TF),
Omluveni:  Jan Šamaj (JŠ), Zdeňka Pustayová (ZP) Pokračování »

Ministr obrany předal Záslužný kříž Marii Karáskové.

17.Prosinec 2017

Neobvyklého úkolu se ve středu 1. 9. 2017  zhostil ministr obrany Martin Stropnický. Záslužný kříž a květinu předal Marii Karáskové, ženě, která po 58 letech služby odešla do starobního důchodu. Právem jí tak patří titul služebně nejstarší pracovník nejen resortu Ministerstva obrany ČR, ale vůbec celé české státní správy.  Pokračování »

Valná hromada Svazu DaP AČR konaná dne 8. prosince 2017

13.Prosinec 2017

Valná hromada byla zahájena přinesením praporu Svazu čestnou stráží Posádky Praha za zvuku chorálu. Vážnosti jednání dodala i navazující česká hymna. Po doznění hymny se slova ujal předseda Svazu plk. v.v. JUDr. Svetozár Plesník. V krátkém vystoupení přivítal hosty jednání – ZNGŠ AČR genpor. Ing. Aleše Opatu, plk. v.v. Emila Kulfánka – 1. místopředsedu Českého svazu bojovníků za svobodu, plk. v.v. Jiřího  Peštu – předsedu Svazu vojenských veteránů ČR, plk. v.v. Ing. Oldřicha Pelčáka – předsedu Českého svazu letectví, ing. Vladimíra Vrbku – místopředsedu Občanské iniciativy Čech, Moravy a Slezska a delegáty jednání a poděkoval veliteli Posádky Praha za podporu probíhajícího jednání. Pokračování »

2. pololetí 2017 v pobočce Valašské Meziříčí

30.Listopad 2017

I ve 2. pololetí tohoto roku žila pobočka řadou pestrých aktivit. Osnovou činnosti byl přijatý roční plán, schválený členskou schůzí pobočky. Už dne 24. 6. 2017, ještě před začátkem hlavního dovolenkového období, byl vstup do 2. pololetí předznamenán plánovanou každoroční účastí na Pochodu po stopách 22. výs. brigády Prostějov, kterého se letos za pobočku opět zúčastnil Laďa Trčka. Pokračování »

Pietní vzpomínka na mezinárodním vojenském hřbitově v Milovicích

20.Listopad 2017

Milovice 18. listopadu 2017

Na mezinárodním vojenském hřbitově v Milovicích se konala dne 18. listopadu 2017 pietní vzpomínka na italské vojáky a vojáky dalších národností, kteří v průběhu obou světových válek zemřeli na území naší republiky. Pietní vzpomínku pravidelně organizují Italský národní svaz záložních důstojníků (UNUCI) a Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky prostřednictvím společné Asociace vzpomínek Milovice (A.R.MI). Pokračování »

« Předchozí - Další »