Vítejte na stránkách Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky

Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky
    Náš svaz je občanské sdružení s celostátní působností. Členy organizace mohou být nejen současní a bývalí vojáci, ale také ostatní občané ČR / EU - příznivci našeho svazu. Posláním SVAZU je poskytovat svým členům vhodnou platformu pro vyjadřování názorů a potřeb, předkládat je vedení resortu obrany, velení ozbrojených sil a dalším institucím a aktivně hájit a podporovat zájmy svých členů. SVAZ nabízí členům nejen reálnou podporu, ale také členské výhody.
    SVAZ dává příležitost pro účast svých členů na veřejném životě a podílí se na formování veřejného mínění o Ozbrojených silách ČR a jejich chápání jako nezbytné součásti státní svrchovanosti ČR. SVAZ přispívá k pozitivnímu vnímání ozbrojených sil u veřejnosti, k integraci AČR do společnosti a podporuje zachování vojenských a historických tradic pro mladou generaci.

Poslední články a akce

Pietní vzpomínka na mezinárodním vojenském hřbitově v Milovicích

20.Listopad 2017

Milovice 18. listopadu 2017

Na mezinárodním vojenském hřbitově v Milovicích se konala dne 18. listopadu 2017 pietní vzpomínka na italské vojáky a vojáky dalších národností, kteří v průběhu obou světových válek zemřeli na území naší republiky. Pietní vzpomínku pravidelně organizují Italský národní svaz záložních důstojníků (UNUCI) a Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky prostřednictvím společné Asociace vzpomínek Milovice (A.R.MI). Pokračování »

Den válečných veteránů na pražském Vítkově

12.Listopad 2017

Praha 11. listopadu 2017
Dne 11. listopadu 2017 byl na pražském Vítkově za přítomnosti ministra obrany Martina Stropnického, náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Josefa Bečváře, náčelníka vojenské kanceláře prezidenta republiky ČR genmjr. Jana Kaše, představitelů MO ČR, Generálního štábu AČR, přidělenců obrany, zástupců ČSBS, Svazu důstojníků a praporčíků AČR a řady dalších významných hostů oslaven Den válečných veteránů. Pokračování »

Zápis z jednání ÚR SvazDaP AČR ze dne 5. 10. 2017

20.Říjen 2017

Jednání ÚR SvazDaP AČR proběhlo dne 5.10.2017 v DAP Praha 6 – salonek č. 5. Jednání zahájil předseda ÚR SvazDaP Svetozár Plesník.
Přítomni:
Svetozár Plesník (SP), Ivan Lamprecht (IL), Radim Marušák (RM), Josef Ehl (JE), Miroslav Tlamicha (MT), Jaroslav Palkoska (JP), Václav Pisinger (VP), František Tyl (FT), Jan Berwid-Buquoy (JB), Zdeňka Pustayová (ZP) Pokračování »

Podzimní zasedání Gamingské iniciativy Praha 21. – 24. 9. 2017

02.Říjen 2017

Letošní podzimní zasedání Gamingské iniciativy proběhlo ve dnech 21. – 24. září v Praze. Nad tímto zasedáním převzali záštitu prezident České republiky, předseda Senátu Parlamentu České republiky, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu  České republiky, ministr financí České republiky, ministr obrany České republiky, primátorka hlavního města Prahy, prezident Policie České republiky a prezident Hasičského záchranného sboru České republiky. Pražského jednání se zúčastnily členské delegace národních svazů záložních důstojníků, tj.  Chorvatska, Česka, Německa, Maďarska, Itálie, Polska, Slovinska, Slovenska a Švýcarska. Českou delegaci našeho hostitelského Svazu důstojníků a praporčíků AČR vedl předseda Ústřední rady Svazu plk. v.v. Svetozár Plesník, dalšími členy delegace byli kpt. v z. Ivan Lamprecht a mjr. Radim J. Marušák, místopředsedové Svazu, členové ÚR Svazu DaP AČR plk. v.v. Václav Pisinger, pplk. v z. Miroslav Tlamicha, pplk. v.v. Jaroslav Palkoska, pplk. v.v. Josef Ehl, kpt. v z. Jan Berwid-Buquoy a nrtm. Dalibor Drábek. Jednání se zúčastnili i další členové Svazu rtm. Zdeňka Pustayová, npor. v.v. Vilém Sluka, kpt. v.v. Marie Karásková a Bc. Pavel Lhoták. Pokračování »

Činnost pobočky Tábor Svazu DaP AČR ve 2. čtvrtletí 2017

02.Říjen 2017

Činnost pobočky probíhala v souladu s Plánem a byla zaměřena na uspokojení zájmů členů.

Dne 17. 6. 2017 nohejbalový klub uspořádal 1. ročník turnaje trojic „Nohec cup 2017“. Akce se zúčastnilo 5 družstev.  Systém každý s každým přinesl napětí až do posledního zápasu. Vítěz turnaje družstvo „Gruziňák“ získalo trička a věcné ceny.

Dne 18. 6. 2017 se členky volejbalového klubu se svými partnery zařadily mezi 24 posádek závodu „Dračích lodí“, který se konal na Knížecím rybníku u Tábora. Cílem bylo vedle podání sportovního výkonu se především příjemně pobavit. Pokračování »

« Předchozí - Další »