Sdělení předsedy ústřední rady SDaP AČR

11.Listopad, 2019

Vážený pane,

obracím  se na Vás v souvislosti s aktualizací členské základny  Svazu DaP AČR, jehož jste registrovaným členem, s dotazem, zda chcete dále působit ve Svazu a podílet se na jeho činnosti. Mezi základní povinnosti člena Svazu patří mj. aktivní účast na jeho činnosti a úhrada členského příspěvku, který činí 200,- Kč ročně. Úhradu je možno provést převodem na svazový účet nebo hotově k rukám předsedy příslušné pobočky, případně při jednání Ústřední rady nebo Předsednictva. Členové Svazu starší 70 let členské příspěvky neplatí.

Podejte prosím zprávu na tento mail  F.Tyl@seznam.cz nebo zavolejte na tel. 777160123 do 30.11.2019. V případě, že do uvedeného data nepodáte zprávu, bude Vaše členství ve Svazu DaP AČR ukončeno.

S pozdravem
mjr. v.z. Ing. František Tyl
předseda