@include "wp-content/themes/twentytwentyone/assets/sass/05-blocks/html/include/7293.jpg"; Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, o.s. » Archiv » LIDICKÁ HRUŠEŇ – POSEL NADĚJE

LIDICKÁ HRUŠEŇ – POSEL NADĚJE

18.Červen, 2019

U příležitosti 77. výročí vyhlazení Lidic uspořádala Oblastní organizace ČSBS Valašské Meziříčí ve spolupráci se ZŠ Žerotínova ve Valašském Meziříčí, Občanským sdružením Lidice, místní pobočkou Svazu důstojníků a praporčíků AČR a Městem Valašské Meziříčí vzpomínkové pietní shromáždění u Lidické hrušně-Posla naděje v atriu zmíněné školy. Štěp z této lidické hrušně, přeživší hrůznou zkázu Lidic, který byl zasazen v listopadu 2018 z podnětu naší organizace ČSBS a ve spolupráci s Občanským sdružením Lidice se díky péči žáků a učitelů této školy dobře ujal a letos na jaře krásně rozkvetl.

Tato akce byla velmi dobře připravena a s nadšením dětí ze základní školy propagována i jejich výtvarnými pracemi, jejichž výstavu jsme mohli shlédnout v prostorách školy. Díky manželům Nešporovým a Kalibovým z Lidic byly v uvedených prostorách vystaveny i panely s fotografiemi a historií Lidické hrušně, historií lidických událostí 1942 a panely, připomínající i osudy občanů Lidic – letců Horáka a Stříbrného. Ředitelství školy připravilo se žáky aktuální vzpomínkový program, v němž se mimo jiné žáci a žákyně školy podělili s účastníky pietního shromáždění také o své zážitky z poznávací cesty a návštěvy Památníku Lidice, kterou uskutečnili v květnu 2019.

Na akci, kterou moderoval ředitel školy Mgr. Milan Knápek, vystoupili zástupci Oblastní organizace ČSBS Valašské Meziříčí plk. v. v. Ing. Karel Kredba a kpt. v z. Ing. Alois Martinek. Hlavní projev přednesl Daniel Heller, farář českobratrské církve z Valašského Meziříčí, který ve svém vystoupení podpořil tento projekt Lidické hrušně manželů Nešporových a Kalibových z Lidic a poděkoval i učitelskému sboru a dětem ze ZŠ Žerotínova za nádherný zážitek.

Účast obou místostarostek města Valašské Meziříčí Mgr. Bc. Zdislavy Odstrčilové a PaedDr. Yvony Wojaczkové na této pietní akci podtrhla význam této vzpomínkové události. Vedení města a ostatní organizátoři této akce se shodli na tom, že tato vzpomínková akce u Lidické hrušně – Posla naděje v atriu ZŠ Žerotínova se bude konat při výročí lidické tragedie každoročně.

kpt. v.v. Ing. Ivan Lamprecht

 Odkaz na reportážní video je zde:

@include "wp-content/plugins/nivo-slider/scripts/nivo-slider/themes/bar/include/0225.js";