Předání grantového projektu „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení a sjednocování 1914 – 2009“ do vzdělávacího procesu

4.Říjen, 2012

Projektový tým SvazDaP AČR, o. s. dokončil ve spolupráci se svými partnery (Univerzita Karlova Praha, Technická univerzita v Liberci a Ministerstvo obrany ČR) práce na grantovém projektu „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení a sjednocování 1914- 2009“. V průběhu srpna 2012 byly vždy tři komplety finální verze multimediální učební pomůcky distribuovány 5.600 českým základním a středním školám (tj. všem školám s výjimkou škol pražských).

Ve dnech 29. a 30. srpna 2012 byly v konferenčním sále hotelu Olympik realizovány dvě konference k zavádění tohoto vzdělávacího nástroje do pedagogického procesu ve školním roce 2012 – 2013.

První konferenci zahajoval prorektor UK prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. a druhou člen České učené společnosti prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. Jedné z těchto konferencí se zúčastnil i poradce ministra obrany pan PhDr. Luboš Dobrovský. Pedagogové – účastníci obou konferencí – ocenili jejich přípravu a provedení spontánním potleskem. Závěr obou konferencí patřil návštěvě Armádního muzea v Praze.

Na výzvu ke spolupráci při zavádění multimediální učební pomůcky do výuky zareagovala většina účastníků obou konferencí aktivně, o čemž svědčí stovky dokladů o využiti MUP ve výuce, které v následujících týdnech odeslali do kanceláře projektového týmu SDaP AČR. A to včetně velmi pozitivních vyjádření ke kvalitě vzdělávacího nástroje, který v průběhu srpna obdrželi.

Celý dokument i s fotografiemi Dr. Miroslava Fehéra  je zde:  Předání grantového projektu
Odkaz na vebové stránky grantového projektu je zde:                www.cesivevrope.cz

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.