Obrazy z českých dějin 1914 – 2004

1.Duben, 2008

• Registrační číslo projektu – CZ 04.3.07/3.01.1./0131, název projektu – Multimediální učební pomůcka – DVD titul „Obrazy z novodobých dějin českého státu 1914 – 2004″, název výstupu. „Obrazy z českých dějin 1914 – 2004″.

• Projekt byl určen pro multimediální podporu výuky dějepisu a výchovy k občanství na cca 600 pražských a vybraných středočeských ZŠ,SŠ a VOŠ. Byl realizován na bázi DVD-ROM 9 (dvouvrstvé, jednostranné DVD) s použitím technologie, která umožnila uložit na DVD médium 21 hodin ozvučeného videa zpracovaného v kvalitě odpovídající stavu dokumentů z historických archivů, 5,5 hodin audia, cca 2000 stran textu a dokumentů, údaje o stovkách historických osobností,stovky map a více než 4000 fotografií.

• Obsahuje multimediální prezentaci událostí z historické etapy 1914-2004 rozdělené na deset dějinných období. V každém z deseti dějinných období je věnována odpovídající pozornost mezinárodní situaci, českým dějinám, politickému upořádání, ekonomice, armádě, vědě a technice, umění a kultuře, tělovýchově a sportu a ilustraci každodennosti. Tato témata jsou dále dekomponována do kapitol a podkapitol, jichž je cca 550. Každý z těchto koncových prvků obsahuje popis události, která je prezentována textem, dokumenty, videem, auditem, mapami, fotografiemi, medailonky osobností a odkazy na literaturu, a to vždy alespoň jedním z těchto textových a multimediálních nástrojů.

• Multimediální učební pomůcka byla předána 581 pražských a vybraných středočeských škol v červnu 2007 a ve školním roce 2007 – 2008 zavedena do vzdělávacího procesu.

• Blíže viz www.1914-2004.ceskedejiny.cz

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.