Rozdělení funkcí a pravomocí předsednictva SvazDaP od 1. 5. 2011

5.Květen, 2011

Zápis z jednání předsednictva SvazDaP dne 28. 4 2011

Přítomni: Z. Brousil, S. Chromec, F. Tyl, J. Zelinka

Omluven: M. Janoušek

Program: Rozdělení funkcí a pravomocí předsednictva SvazDaP od 1. 5. 2011

Závěry:

 1. Byl schválen návrh na obsazení funkcí předsednictva takto :
  • Předseda
   mjr. v. z. Ing. František Tyl
  • 1. Místopředseda
   plk. v. v. PaedDr. Ing. Jan Zelinka
  • Místopředseda pro výchovu a vzdělávání
   genmjr. v. v. Ing. Stanislav Chromec, CSc.
  • Místopředseda pro mládež
   kpt. Michal Janoušek
  • Tajemník
   plk. v. v. Ing. Zdenek Brousil
 2. Předsednictvo začne vykonávat své funkce formálně dnem 1. 5.2011 a oficiálně v den převzetí funkce od odstupujícího předsedy.
 3. Seznam členů ÚR byl uveden do souladu s výsledky jednání ÚR dne 26. 4. 2011 (viz příloha).
 4. S cílem zajistit akceschopnost ÚR zajistí předseda její doplnění o členy SvazDaP uvedené v návrhu schváleném na jednání ÚR dne 26. 4. 2011 (genmjr. v. v. Ing. Miroslav Vampula, plk. v. v. Ing. Josef Bílek, pplk. v. v. Ing. Josef Ehl), a to formou elektronického hlasování.
 5. 1. místopředseda navrhne do středy 4. 5. 2011 obsazení funkce sekretáře – administrátora s tím, že s ním bude uzavřena dohoda o provedení práce v rozsahu 6 hodin týdně za částku 1.600,- Kč měsíčně.
 6. Tajemník připraví koncept dopisu o výsledcích jednání ÚR dne 26. 4. 2011 a předloží jej do 12.00 dne 29. 4. 2011 předsedovi SvazDaP. Schválený dopis rozešle všem členům Svazu a zajistí jeho umístění na internetových stránkách Svazu (provede pplk. J. Ehl).
 7. Hospodář Svazu mjr. M. Vaněk předloží předsedovi zprávu o hospodaření, a to do středy 4. 5.20011.
 8. Převzetí funkce od odstupujícího plk. P. Lužného provede komise ve složení předseda, 1. místopředseda a pplk. Vaňková.
 9. Byl projednán a schválen Plán akcí SvazDaP na rok 2012 (viz příloha). Tajemník zajistí jeho předání příslušnému odboru MO do konce pracovní dob y dne 29. 4. 2011
 10. Jednání redakce občasníku Military Forum v pondělí dne 2. 5. 2011 se místo nepřítomného plk. Brousila zúčastní mjr. F.Tyl.
 11. Tajemník (resp. v jeho nepřítomnosti 1. místopředseda) zajistí:
 • převzetí služebních mobilů od pplk. Vańkové a Mgr. Bužo
 • odnětí přístupových práv k webovým stránkám Svazu plk. Lužnému a Mgr.
  Bužo, a to s platností od 1. 5. 2011
 • přidělení přístupových práv k internetovým stránkám Svazu pplk. J. Ehlovi

V Praze dne 28. 4. 2011

Předseda Svazu důstojníků a praporčíků
Armády České republiky, o.s.
mjr. v. z. Ing. František Tyl

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.