Mimořádné zasedání ÚR a předsednictva SDaP AČR

11.Květen, 2011

Dne 26. dubna 2011 zasedala v sídle Svazu důstojníků a praporčíků AČR o.s. v Praze na svém dalším mimořádném jednání Ústřední rada Svazu. V jeho úvodu byl vyhodnocen dosavadní stav plnění úkolů. Hlavním tématem jednání však bylo projednání návrhu kandidátů do předsednictva Ústřední rady, které vzešlo z posledního zasedání dne 3. 3. 2011.

Na březnovém jednání rezignovalo vzhledem k přetrvávajícím vztahovým problémům, nebo malé aktivní činnosti, téměř celé předsednictvo Ústřední rady Svazu. Své funkce tak dali postupně k dispozici předseda, 1. místopředseda, místopředseda a tajemník. Dosavadní předsednictvo se zavázalo vykonávat svěřené funkce do konce letošního dubna. Rezignovali rovněž další dva členové Ústřední rady. Na  zasedání byl proto stanoven termín podání návrhů na vhodné kandidáty do předsednictva  Ústřední rady, a to  na polovinu měsíce dubna.

Na jednání Ústřední rady dne 26. dubna 2011 potvrdil svou rezignaci ze všech funkcí v Ústřední radě dosavadní předseda plk. gšt. v.z. Ing. Petr Lužný a dalšího jednání se již neúčastnil. Z funkce místopředsedy dále rezignoval pplk.. v.z. Ing. Josef Strelec a z funkce tajemníka pplk. v.v. JUDr. Jaroslav Palkoska, oba ale i nadále zůstávají členy Ústřední rady. Dále z funkcí v Ústřední radě rezignovali sekretář-pokladník Mgr. Jozef Bužo a Mgr. Jarmila Vaňková.

V průběhu jednání byl do Ústřední rady kooptován mjr. v.z. Ing. František Tyl, který se zasedání zúčastnil.

Při rozhodování o složení nového předsednictva Ústřední rady byly posuzovány dva předložené návrhy, z nichž většinu získal návrh podle kterého byli do předsednictva zvoleni: plk. v.v.  Ing. Zdeněk Brousil, genmjr. v.v. Ing. Stanislav Chromec CSc., kpt. Ing. Michal Janoušek, mjr. v.z. Ing. František Tyl, plk. v.v.  PaedDr. Ing. J.Zelinka.

Na závěr jednání bylo všem odstupujícím členům Ústřední rady vysloveno poděkování za  práci vykonanou ve prospěch Svazu.

Ještě téhož dne a dále následující den se konalo pracovní zasedání předsednictva Ústřední rady na kterém byl do čela předsednictva zvolen jako předseda – statutární zástupce SvazDaP AČR mjr. v.z. Ing. František Tyl, do funkce 1. místopředsedy plk. v.v. PaedDr. Ing. Jan Zelinka, do funkce místopředsedy pro výchovu vzdělávání genmjr.. v.v.  Ing. Stanislav Chromec CSc., místopředsedou pro mládež se stal kpt. Ing. Michal Janoušek a tajemníkem plk. v.v. Ing. Zdeněk Brousil. Funkci hospodáře bude i nadále vykonávat  mjr. v.v. Mgr. Miroslav Vaněk. Za odešlé členy budou, v souladu se návrhem schváleným na tomto jednání, do Ústřední rady kooptováni  genmjr. v.v.  Ing. Miroslav Vampula pro oblast spolupráce s občanskými sdruženími, plk. v.v. Ing. Josef Bílek pro oblast osvětové činnosti a pplk. v.v.  Ing. Josef Ehl pro oblast informačních technologií Svazu  a administrace webu.

Poté došlo k upřesnění oblastí odpovědnosti jednotlivých funkcionářů a vytýčení nejbližších úkolů. Projednán byl rovněž návrh plánu činnosti Svazu na příští kalendářní rok.

Členové předsednictva se zavázali pokračovat v nastoupené linii dané závěry Valné hromady z minulého roku a následnými zasedáními Ústřední rady.

 

V Praze dne 29. 4. 2011
mjr. v.z. Ing. František Tyl

předseda ÚR Svaz DaP

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.