Oslavy Dne vítězství na Ukrajině

28.Červen, 2011

Na pozvání ředitele Muzea bitvy o Kyjev navštívilo 9. května osm zástupců SDaP AČR hlavní ukrajinské město při příležitosti oslav Dne vítězství. Cestu organizoval mjr. Mgr. Vaněk a delegáti se k účasti přihlásili na základě výzvy uveřejněné na svazovém webu. Připomenutí Dne vítězství proběhlo v areálu muzea formou uctění památky padlých za účasti představitelů zástupců ukrajinské vlády, místních úřadů a pravoslavné církve. Za naši delegaci přednesl zdravici plk. v. v. Květoslav Štrunc. Cesty se zúčastnil rovněž čestný předseda Svazu plk. v. v. Ing. Václav Prokeš, který předal muzeu čestnou stuhu udělenou Svazem, jež se stala součástí její expozice. Delegace navštívila také památník Matka vlast, který je rovněž věnován průběhu bojů 2. světové války. Samostatnou kapitolou byla přítomnost na pietní aktu pohřbívání tělesných pozůstatků účastníků bojů o Kyjev, která se uskutečnila na nově založeném pohřebišti v předpolí Kyjeva. Součástí oslav bylo i setkání s válečnými veterány a jejich rodinnými příslušníky. Vlastní průběh oslav byl důstojným připomenutím vítězství nad fašismem a odpovídala tomu i u nás nevídaná účast občanů. Oslavu Dne vítězství lze chápat na Ukrajině jako skutečný státní svátek, který slaví i mladá generace obyvatel. Naše delegace byla vnímána téměř na oficiální úrovni a kromě našeho VLP tak „zastupovala“ naše absentující resortní představitele. I přes velkou vzdálenost mezi Prahou a Kyjevem bude vzájemná spolupráce na poli válečné historie a jejího mezigeneračního přenosu určitě pokračovat. Další podrobnosti z cesty naleznete v příštím čísle svazového časopisu Military forum, které vyjde v září tohoto roku.                                                                                        -Bí-

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.