Účast na pietním shromáždění v Praze

28.Červen, 2011

Tak jako každoročně konalo se i letos dne 21. června na Staroměstském náměstí pietní shromáždění k uctění památky 27 popravených představitelů českého odboje. Vzpomínková akce se konala pod záštitou primátora hlavního města Prahy Doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. a starosty městské části Praha 1 Ing. Oldřicha Lomeckého a to jak v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, tak u desky popravených obětí. Hrdinové a představitele českého národa, byli popraveni v roce 1621 při stavovském protihabsburském povstání za naši svobodu a náboženskou rovnoprávnost. Bílá hora, staroměstská exekuce i následná třicetiletá válka přinesly českému národu největší pohromu v jeho historii. Nešlo zdaleka pouze o hospodářskou devastaci a následné daňové zatížení, ale neblahou roli zde sehrál i drastický úbytek obyvatelstva způsobený válečným utrpením, hladomorem a epidemiemi, vedoucí nakonec k postupné germanizaci zejména v pohraničních oblastech a také ke ztrátě velké části národní elity. Brutální poprava odsouzených, kteří do poslední chvíle nezakolísali ve svém přesvědčení o správnosti svého konání, nakonec nezastrašila všechny odpůrce habsburského režimu, ale posílila protihabsburské nálady jak v protestanské Evropě, tak v katolické Francii. Za Svaz důstojníků a praporčíků AČR se aktu zúčastnil i mjr. v. v. Mgr. Miroslav Vaněk a plk. v. v. PhDr. Květoslav Štrunc.

-Br-

Pietní akt na Staroměstském náměstí 21. června 2011

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.