Zasedání předsednictva Svazu DaP AČR

28.Červen, 2011

Dne 17. června 2011 se v kanceláři Svazu Křižíkova 12, Praha 8 konalo zasedání pětičlenného předsednictva Svazu. Na programu byla zpráva o činnosti předsednictva od převzetí funkce, informace o přípravě letních táborů, zpráva o hospodaření a upřesnění náplně činnosti členů předsednictva, včetně zajištění provozu kanceláře Svazu. Podána byla informace o kontrole grantového programu „Česká společnost v novodobé Evropě 1914-2009“ ze strany MŠMT ČR, projednán návrh řešení problémů garáže v Lipníku n. Bečvou a příprava dalšího čísla Military forum. Předsednictvo souhlasilo s vysláním zástupců Svazu na jednání Gaming iniciative do Itálie, se zahájením přípravy na budoucí přestěhování kanceláře Svazu a rozhodlo o zrušení letošní soutěže PCAC 2011 z organizačních důvodů. Navržena byla nabídka přednášky k výročí Mnichova pro GŠ AČR, přijata strategie pro jednání se sponzory, pro další rozšíření členské základny a možností získání grantů. K zajištění splnění uložených úkolů bylo přijato usnesení.

-Br-

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.