Zasedalo předsednictvo Svazu

8.Srpen, 2011

Dne 28.7.2011 se sešlo ke svému jednání předsednictvo SDaP. Na programu byla kontrola plnění usnesení z minulého zasedání (17.6.2011), projednání účasti Svazu na Tankovém dni v Lešanech, možnost realizace PCAC 2011 a projednání informace o grantu „Začleňování válečných veteránů do civilního života“.

Předsednictvo se také zabývalo programem jednání Ústřední rady, která bude svolána v září. Stranou nezůstala ani interní problematika související s činností předsednictva, výjezdní kontroly letních táborů mládeže, nebo příprava vydání dalšího čísla Military forum (3/2011) či informace o výsledku kontroly MŠMT na grantový projekt „Česká společnost v novodobé Evropě 1914-2009“. Na závěr jednání bylo přijato usnesení.

-br-

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.