Zasedalo předsednictvo Svazu

13.Září, 2011

Na pátek dne 9. září bylo svoláno do Prahy pravidelné zasedání Svazu důstojníků a praporčíků AČR. Na jednání byla provedena kontrola plnění usnesení z posledního zasedání konaného v červenci letošního roku. Dále předsednictvo vyhodnotilo aktivity Sekce mládeže, zejména úspěšné provedení dvou branných letních táborů a stav přípravy paintballové soutěže o putovní pohár NGŠ AČR (PCAC 2011), která se uskuteční ve sportovním areálu Sportland v Litohoři u Moravských Budějovic. Předsednictvo rovněž vyslechlo informaci o přípravě žádosti o finanční podporu na projekt „Česká společnost v období přechodu od průmyslové k informační civilizaci v létech 1960-2010“. Důležitým bodem jednání bylo určení termínu a projednání návrhu programu zasedání Ústřední rady Svazu, která byla svolána na čtvrtek 22. září 2011. Předsednictvo se rovněž zabývalo stavem přípravy vydání nového čísla svazového časopisu Military Forum a projednalo návrhy na požadavky pro dotace MO ČR pro příští rok. Dále byla řešena celá řada operativních úkolů. Na závěr jednání bylo vydáno usnesení.

-br

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.