Informace o jednání ÚR Svazu 12. 1. 2012

28.Únor, 2012

Dne 12. 1. 2012 zasedala Ústřední rada Svazu DaP AČR v sídle Svazu Křižíkova 12, Praha 8. Ve zprávě o činnosti přednesené předsedou Františkem Tylem bylo vyhodnoceno plnění úkolů z prosincového zasedání ÚR. V dalším programu rada jednala o dořešení problémů spojených s personální obměnou na pozicích sekretáře Svazu a hospodáře Svazu. K tomuto bodu bude provedena příprava potřebných podkladů pro jednání Valné hromady Svazu k uzavření této otázky na jejím řádném podzimním zasedání.

Předsedou byla podána informace o přípravách plesu Svazu DaP AČR, který pořádá spolu s KVV Praha 30. března 2012 v prostorách MO Na Valech. Místopředseda Jan Zelinka informoval ÚR o jednání předsedů 30 pozvaných občanských sdružení uskutečněném 8.12. s náměstkem MO p. Hrbatou, kde bylo podepsáno Memorandum o spolupráci MO s těmito o.s. Podal také zajímavou informaci o novém projektu Cestovní pas vojenského důchodce slovenské společnosti Vojenské zdravotnické zariadenia. Bude to průkaz, který opravňuje k využití výhodných slev při pobytu v zařízeních této společnosti, a bude umožněno jeho využití i členům našeho Svazu.

Stanislav Chromec podal ÚR informaci o úspěšné realizaci grantového projektu Česká společnost v novodobé Evropě 1914-2009 pro 5000 českých škol a hovořil o rozsáhlém osvětovém projektu Svazu „Tradice naší armády“. Přípravný výbor této akce pracuje zatím ve složení S. Chromec, J. Bílek a M. Vampula. Připravuje se 4. ročník soutěže O putovní pohár NGŠ v military painballu, který proběhne v září t.r. V přípravném výboru akce pracují S. Chromec, J. Zelinka, Z. Chuda, S. Picmaus.

Václav Prokeš informoval o akcích Gamingské iniciativy, návštěvě jejího úřadujícího předsedy p. Balzana v ČR a o návrhu uspořádat její mezinárodní setkání opět v Praze v květnu 2013. K tomu je nutno zpracovat podrobný program.

V dalším jednání Ústřední rada schválila návrh na udělení svazového vyznamenání vedení Veteránů Policie ČR.  Z práce a členství v ÚR rezignovali pp. Josef Strelec a Miroslav Vaněk a byl podán a členy ÚR odsouhlasen návrh na odvolání Gustava Helma z Ústřední rady Svazu.  Ústřední rada schválila Plán práce na období 2012 a uložila úkoly pro další období.

Z jednání byl vyhotoven zápis, jehož plné znění je uloženo v sekretariátu Svazu.

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.