Multimediální vzdělávací nástroj pro 5600 středních a základních škol

23.Červen, 2012

Práce na multimediálním vzdělávacím nástroji „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení a sjednocování 1914 – 2009“ pro 5600 středních a základních škol vstupují do závěrečné fáze ( blíže viz  www.cesivevrope.cz ).

V červenci budou ukončeny práce na technickém řešení finální verze multimediální učební pomůcky. V průběhu srpna bude všem školám dodáno po 3 kompletech, z nichž každý bude   obsahovat dva dvouvrstvé disky DVD 9 (instalační a datový disk), Uživatelskou příručku a dopis budoucím uživatelům. V dopise  budou školy, jejichž učitelé se nezúčastnili více než 20 školení, které Svaz uspořádal ve všech krajích, vyzvány, aby využily možnosti vyslat  učitele na konference k zavádění multimediální učební pomůcky do výuky. Konference se budou konat  ve dnech 29. a 30. srpna v Praze.  Cílem konferencí bude  podpořit zavádění rozsáhlé (cca 28 hod. videa, 8,5 hod, zvukových záznamů, 2500 stran textů a dokumentů, 4500 fotografií, stovky map a informací o VIP z české i mezinárodní politiky) a mezipředmětově orientované multimediální učební pomůcky do pedagogického procesu ve školním roce 2012 – 2013.

Náhledy DVD disků,  obalu a Úvodní obrazovky jsou zde:
Instalační disk náhled
Obal DVD náhled
Úvodní obrazovka

genmjr. v. v. Ing. Stanislav Chromec, CSc. – vedoucí manažer  grantového projektu

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.