Informace o jednání ÚR ze dne 21. 6. 2012

28.Červen, 2012

Program a průběh jednání:

1. Zahájení a schválení programu
2. Informace předsednictva o událostech od posledního zasedání ÚR

  • informace o zasedání předsednictva (příprava pražského zasedání účastníků Gamingské iniciativy v r. 2013
  • informace o stavu vrcholících prací na grantovém projektu „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení a sjednocování 1914 – 2009“, jehož řešitelem je SvazDaP ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Technickou univerzitou v Liberci
  • zpráva o stavu příprav PCAC 2012 ve dnech 7. a 8. září v areálu Tankodromu Milovice
  • informace o osvětové akci Tradice naší armády uspořádané dne 8. 6. pro brigádu řízení a velení Stará Boleslav na téma „Čs. vojáci na frontách 2. Světové války“
  • požadavek na zdokonalení internetových stránek SVazDaP AČR

3. Informace o jednání s Odborem pro válečné veterány MO

 

J. Zelinka podal informaci o jednání, které se uskutečnilo dne 14. 6. 2012. Z tohoto jednání vyplynulo, že MO má v současné době jediný autobus, který nebude na akce občanských sdružení uvolňovat, Veškeré aktivity si musí organizace zabezpečovat samostatně. Maximálně je možné jednat o poskytnutí zbraní a střeliva na mezinárodní střeleckou soutěž pořádanou Svazem.

4. Stav plnění úkolů z jednání ÚR:

  • Žádost o pomoc při zajištění nového sídla SvazDaP byla zaslána náměstkovi MO p. Hrbatovi. Zatím bez odezvy.
  • Ekonomická směrnice SvazDaP byla předána předsedovi SvazDaP k odsouhlasení.
  • Ke změně hospodáře za rezignovavšího M. Vaňka mělo dojít na dnešním zasedání ÚR. Navrhovaný hospodář se omluvil pro nemoc. Problém předání funkcí bude osobně řešit předseda Svazu.

5. Různé

  • M. Fehér upozornil, že do 2. července musí být odevzdáno daňové přiznání SvazDaP.  Podklady za grantový projekt „Češi v novodobé Evropě 1914 – 2009“ byly s dostatečným předstihem připraveny k převzetí.
  • V. Prokeš – podal informace z jednání Gamingu v květnu v Rakousku. Existují  nové Stanovy, a to  nejen v angličtině, ale i v němčině. Z nich vyplývá, že nebudeme platit žádné příspěvky. Slováci požádali o uspořádání příštího  setkání Gamingu v květnu 2013. V tomto termínu měl akci pořádat SvazDaP. Akce se proto  přesouvá na září 2013. Je nutno o tom informovat všechny oslovené strany písemně, dále přeobjednat sály, ubytování. V. Prokeš předal J. Zelinkovi všechny podklady. Dále připomenul, že Svaz  slíbil předat čestný odznak SvazDaP starostovi městské části Prahy 7.

6. Závěr

 

Příští jednání bude 13. 9. 2012 v 10.00 hodin.

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.