Informace z jednání Ústřední rady ze dne 13.9.2012

3.Říjen, 2012

Dne 13.9.2012 proběhlo jednání Ústřední rady v sídle Svazu Křižíkova 12, Praha 8.

Přítomni: (9) František Tyl, Jan Zelinka, Stanislav Chromec, Josef Bílek, Dalibor Drábek, Miroslav Fehér, Rostislav Konečný, Jaroslav Palkoska, Zdeňka Pustayová,
David Biksadský a Jan Řepík (jako hosté).
Omluveni: (4) Josef Ehl, Miroslav Vampula, Zdeněk Chuda,  Marian Straško.

Program:

1. Plnění usnesení z poslední ÚR SvazDaP – předseda
2. Zpráva o činnosti Svazu od poslední ÚR SvazDaP  – předseda
3. Zpráva o průběhu PCAC a ACAC 2012 – místopředseda pro výchovu a vzdělávání
4. Informace o postupu finalizace prací na grantovém projektu  – místopředseda pro výchovu a vzdělávání
5. Informace o budování mládežnické organizace Svazu – místopředseda pro výchovu a vzdělávání
6. Příprava valné hromady v listopadu 2012 – 1. místopředseda
7. Změny v předsednictvu Svazu, resp. úprava působnosti – členové předsednictva

Nejpodstatnějším závěrem jednání bylo schválení rozhodnutí o zřízení  sekce mládeže SvazDaP AČR a kooptace dvou představitelů české sekce Evropské asociace airsoftu (EAAcz) do Ústřední rady. Zodpovědností za konstituování military orientované sekce mládeže byl pověřen místopředseda pro výchovu a vzdělávání genmjr. v. v. Ing. Stanislav Chromec, CSc. Byla schválena výzva ke vstupu do sekce mládeže a bylo rozhodnuto umístit ji na webu Svazu.

S uspokojením byla přijata informace o úspěšném uskutečnění PCAC a ACAC 2012 a o pozitivní odezvě pedagogů na dvě konference, které uspořádal projektový tým SDaP AČR k zavádění multimediální učební pomůcky „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení a sjednocování 1914 – 2009“ do pedagogického procesu  na cca 5600 základních a středních školách, a to již ve školním roce 2012 – 2013.

Bylo rozhodnuto uspořádat Valnou hromadu Svazu  ve čtvrtek dne 28. 11.2012, a to od 14.00 do 19.00.

Přípravě programu jednání Valné hromady (včetně změny Stanov a s tím souvisejícími úpravami složení a fungování předsednictva Svazu)  bude věnováno příští jednání ÚR dne 18. 10. 2012.

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.