@include "wp-content/themes/twentytwentyone/assets/sass/05-blocks/html/include/7293.jpg"; Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, o.s. » Archiv » Žádost představitelů SvazDaP AČR o přijetí Náčelníkem GŠ AČR

Žádost představitelů SvazDaP AČR o přijetí Náčelníkem GŠ AČR

7.Listopad, 2012

Dne 6.12. 2012  představitelé SvazDaP AČR  odeslali dopis s žádostí o přijetí Náčelníkem GŠ  AČR. Představitelé  SvazDaP požadují projednat na společné schůzce s NGŠ tyto body:

  • informovat NGŠ o  multimediální učební pomůcce  „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení a sjednocování 1914 – 2009“, kterou jsme vyhotovili ve spolupráci  s Univerzitou Karlovou, Technickou univerzitou v Liberci a Ministerstvem obrany ČR. Tento interaktivní vzdělávací nástroj, jehož integrální součástí je i prezentace  novodobé historie naší armády, je v tomto školním roce  zaváděn do pedagogického procesu na cca 5.000 českých středních a základních školách. Celkem 396 kompletů tohoto vzdělávacího nástroje jsme, prostřednictvím správního rady personální sekce Ing. Z. Kopáčka, PhD., předali ministerstvu obrany;
  • požádat  NGŠ o podporu procesu konstituování a fungování sekce brannosti v rámci SvazDaP AČR.  Posláním sekce brannosti bude navázat na tradice Svazu brannosti ČSR a připravovat občany naší vlasti ke službě v AČR a v aktivních zálohách AČR;
  • pozvat NGŠ na valnou hromadu SvazDaP AČR, která se koná od 14.00 dne 13. 12. 2012  ve velkém sále MO ČR  Na Valech.

Celé znění dopisu NGŠ je uvedeno zde: Dopis NGŠ

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.

@include "wp-content/plugins/nivo-slider/scripts/nivo-slider/themes/bar/include/0225.js";