Zápis z jednání Ústřední rady Svaz DaP AČR ze dne 12. 9. 2013

14.Září, 2013

Jednání Ústřední rady SvazDaP AČR proběhlo dne 12. září 2013 v restauraci U Kazdů, Křižíkova 27, Praha 8.

Přítomni: (7) Rostislav Konečný, Dalibor Drábek, Josef Ehl, Miroslav Fehér, Ivan Lamprecht, Miroslav Tlamicha, František Tyl.

Omluveni: (5) David Biksadský, Josef Bílek, Zdeněk Chuda, Jaroslav Palkoska, Zdeňka Pustayová.

Ukončení činnosti v ÚR: (1) Stanislav Chromec.

Neomluveni: (0)

Hosté: (2) npor. Bc. Radovan Hříšný (Voj. policie), Bc. Jarmila Chromíková (Lyoness)

Program:

1)      Zahájení, seznámení s účastí, schválení programu
2)     PCAC 2013
3)     Členské příspěvky od nové VH
4)     Příprava setkání Gaming 2013 v Praze
5)     Příprava Valné hromady
6)     Různé
–   předání praporu,
–   dožádání dle ust. § 37 odst. 1 zákona o VP o určení poškozené právnické osoby,
–  Lyoness.
7)    Stanovení termínu příští porady ÚR SvazDaP AČR

add 1.  Zahájení a schválení programu:

Jednání zahájil pověřený předseda ÚR SvazDaP Rostislav Konečný.  Konstatoval, že je přítomno 7 členů ústřední rady, omluveno 5, neomluveno 0, na funkci rezignoval S.Chromec. ÚR je usnášeníschopná.

add 2.  6. ročník PCAC:

6. ročník PCAC  je připraven na dny 4. – 5. – 6. 10. 2013 – viz příloha.

R. Konečný zašle do 13. 9. 2013 poslední materiály z 6. 9. 2013

Ředitel turnaje – předseda SvazDaP.

Ceny pro vítěze – Army shop.

Záštita :   PCAC – NGŠ,    Airsoft – MO

Personální zajištění:

Ředitel předseda SvazDaP

Náčelník štábu – Chuda

Zástupce – Mgr. Pašková

Pokladník – Tlamicha

Registrace – MO

Tisková informační – Ing. Zacharová

Zásobování – Vilém Hynek

Realizace disciplin :     PCAC – Slávek Picmaus,     Airsoft – Jan Řepík

Rozhodčí – viz propozice.

Zdravotní služba – viz propozice.

Pořadatelská služba – viz propozice.

add 3.  Členské příspěvky od nové VH , ekonomika:

M. Fehér informoval o stavu účtu a pokladny – ČSOB 1.139,28 Kč, pokladna 0,- Kč.

R. Konečný – členské příspěvky – pro rok 2013 byl ponechán výběr na pobočkách. Pobočky zašlou 50% na konto SvazDaP, vedoucí poboček členové ÚR složí tuto částku do pokladny SvazDaP na jednání Gamingu 26. 9. 2013.

Od VH vybírat příspěvky vždy na rok – á 200,- Kč do 70 let věku. Po dosažení hranice 70 let členství bezplatné. Námět nechat odsouhlasit na VH.

M. Tlamicha podal odvolání na FÚ. Zaplatil kolek ve výši 2.000,- Kč. Tuto částku obdrží z pokladny SvazDaP.

 add 4.  Příprava setkání Gaming 2013 v Praze:

M. Tlamicha podal informaci o stavu příprav setkání. Záštitu převzali Ministr obrany ČR a policejní prezident. Umožněna prohlídka Pražského hradu a pražské radnice.

Zasedání je připraveno. Požadavky na vystoupení předsedy SvazDaP ve stopáži 30 minut doplnit promítáním. Koncept je třeba zaslat k překladu plk. Černému.

Text zašle předseda všem členům ÚR do 13. 9. 2013. Všichni zainteresovaní (R. Konečný, M. Tlamicha, J. Ehl, M. Fehér) se sejdou na Julisce 23. 9. 2013 v 10.00 hodin na generálku.

Tajemník zašle upřesněný program všem členům ÚR do 13. 9. 2013. Zasedání se zúčastní celá ÚR.

Ubytování – zajištěno. Stravování – zajištěno. Prohlídka pamětihodností Prahy – zajištěno.

Prohlídka Vojenského muzea – zajištěno.

Z jednání vznikne CD pro účastníky.

Pro 20 účastníků bude připravena taška s propagačními materiály.

Pro manželky účastníků (zatím není znám počet – týden předem bude znám) – připravit jiný program.

Výzdoba – logo pražského setkání, plachta pro rozhovory s logy sponzorů. Logo rozešle M. Tlamicha mailem.

Foto – M. Fehér

Oficiální tiskový mluvčí setkání – Biksadský. Rozešle tiskové prohlášení přes ČTK – návrh zašle všem členům ÚR do 13. 9. 2013.

D. Biksadský zaslal koncept PR. Viz příloha.

D. Biksadský zaslal koncept oslovení partnerů. Viz příloha.

D. Biksadský navrhl složení materiálů. Viz příloha.

M. Tlamicha zašle všem do 13. 9. 2013 tyto materiály:

 Upřesněný program,  seznam účastníků,   český překlad o Gamingu.

 add 5.  Příprava Valné hromady SvazDaP:

F. Tyl žádá o podklady z plánů MO. Je možno je získat na www.army.cz za léta 2011, 2012 a 2013. Zašle svoji dílčí zprávu předsedovi 16. 9. 2013.

R. Konečný předkládá návrh programu na VH – viz příloha.

M. Fehér – je třeba urychleně postavit kandidátku na VH.

M. Tlamicha zajistí sál na jednání. Projednán a schválen požadavek na MO.

add 6.  Různé:

Na návrh M. Tlamichy nechá M. Fehér vyrobit svazové vizitky pro členy ÚR do 23. 9. 2013.

npor. Bc. Radovan HŘÍŠNÝ (Voj. policie) – projednání problému M. Janoušek. Do 18. 9. 2013 je nutno předat veškeré podklady. Zodpovídá R. Konečný, M. Tlamicha.

M. Fehér podal informaci o jednání ohledně Lyoness. Bc. Jarmila Chromíková ozřejmila ÚR historii členství SvazDaP v Lyoness. Bylo dohodnuto zaktualizovat tuto spolupráci. V kontaktu bude M. Fehér.

M. Tlamicha navrhl kooptovat do Ústřední rady na uvolněné místo pprap. Miroslava Prokopa. Přítomní členové ÚR s návrhem souhlasili.

add 7.  Stanovení termínu příští porady ÚR SvazDaP AČR:

29. 9. 2013 v 10.00 hodin Na Julisce (v rámci setkání Gaming).

Návrh programu:

1)     Zahájení, seznámení s účastí, schválení programu,
2)     Připravenost PCAC 2013,
3)     Průběžné hodnocení setkání Gaming 2013 v Praze,
4)     Příprava Valné hromady,
5)     Stanovení termínu příští porady ÚR SvazDaP AČR.

V Praze dne 12. 09. 2013, 14.40
Zapisovatel:  Miroslav Fehér

Předseda ÚR SvazDaP
Rostislav Konečný

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.