Přátelské setkání GAMING II 2013 26. – 29. září 2013 – Praha 6 Juliska

30.Září, 2013

Gaming_Logo_maléMedia partner 3 maléLogo military forum maléLogo_Pražský zpravodaj malé

Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky (SvazDaP) ve spolupráci s Gamingskou iniciativou a pod záštitou policejního presidenta Policie České republiky  uspořádal v Praze ve dnech 26. –  29. září 2013 konferenci  GAMING II / 2013.

Gamingská  iniciativa je unijní asociací středoevropských záložních důstojníků Rakouska, Chorvatska, České republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Polska, Slovenska a Švýcarska. Byla založena  28. května 1995 na základě gamingských  rozhovorů a byla pojmenovaná  podle místa, kde došlo k jednání, kartusiánského  kláštera (Kartuse) v Gamingu, Dolní Rakousko.

Po oficiálním zahájení prvního dne jednání vystoupil Policejní prezident Policie ČR, plk. Mgr. Martin Červíček a seznámil delegáty shromáždění s bezpečnostní situací v České republice, s koncepcí a hlavními úkoly, které policie ČR plní ve prospěch obyvatelů České republiky.

S další, velice kvalitní prezentací o reformě Armády ČR a využití aktivních záloh  jako  součástí zálohy ozbrojených sil České republiky, vystoupil bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky, armádní generál  Ing. Jiří Šedivý.

Účastníky konference pozdravil a popřál hodně úspěchů v další činnosti náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky  plk. Ing. Zdeněk Jakůbek

O jazykovém vzdělávání v rámci jednotek NATO informoval posluchače ve svém vystoupení ředitel jazykové akademie CIOR NATO  Captain  US Navy David Epstein.

Prezident   Svazu  důstojníků a praporčíků Armády České republiky mjr. Rostislav Konečný seznámil přítomné  s historií a aktivitami svazu, úkolech a spolupráci s Ministerstvem obrany, Policií České republiky, Českým svazem bojovníků za svobodu, Krajským vojenským  velitelstvím,  Československou  obcí  legionářskou a dalšími organizacemi.

V odpoledních hodinách si účastníci konference prohlédli chrám sv. Víta,  Zlatou uličku  a další zajímavosti Pražského hradu. Za přítomnosti čestné jednotky Pražské posádky položili věnec u hrobu neznámého vojína na vrchu Vítkov a shlédli exponáty v Armádním  muzeu v Praze na Žižkově.

Další den konference vystoupil zástupce delegace Dr. Lt. MD Maria Holdrowicz-Naczk z Polské republiky a zajímavým způsobem prezentoval  problematiku Nelegální migrace v Polské republice a následné epidemiologické hrozby.

Po ukončení zasedání Rady Gamingské iniciativy  byli  členové delegace přijati  na Staroměstské  radnici – radním Ing. Janem Vašíčkem. Staroměstská radnice patří mezi nejvýznamnější památky historického centra Prahy a hosté měli příležitost si prohlédnout její nádherné prostory. Velkým zážitkem pro účastníky konference byla prohlídka řady exponátů v Leteckém  muzeu Kbely.

Nedílnou součástí konference byl slavnostní „Galavečer“, v jehož průběhu bylo mnoha účastníkům  poděkováno za jejich vysoké pracovní nasazení ve prospěch Gamingské iniciativy      a pro jednotlivé  národní svazy. Nejvyšší ocenění „Záslužný kříž Gamingské iniciativy“ předal svým členům nový prezident Gamingské iniciativy Corvette captain Giuseppe Filippo Imbalzano ve spolupráci s passpresidentkou   Lt Col. Hedi Kornek,  pplk. v.v. Ing.  Miroslava Tlamichy   a prezidenta SvazDaP České republiky mjr. Rostislava Konečného.

Závěr  konference Gamingské iniciativy patřil dostihovému dni na závodišti  v Pražské  Velké Chuchli, kde proběhl  za podpory Jockey Clubu ČR 77. Gerschův memoriál.  Cenu  vítězi závodu  U.N.U.C.I Italia předali pohár Gamingské iniciativy její zástupci, za přítomnosti ředitele TMM, s.r.o. Petra Drahoše.

Následující  konference   GAMING I/2014  – se uskuteční ve dech 8. – 11. května  2014 ve Švýcarském Stans.

JUDr. Svetozár Plesník

Viz také: Pražský zpravodaj – http://www.prazsky-zpravodaj.cz

Program akce pro tisk zde:  PROGRAM GI PRAHA Final czech

Z fotogalerie JUDr. Svetozára Plesníka:

Účastníci konference

Účastníci konference

Společné foto Juliska

Společné foto Juliska

Návštěva Vladislavského sálu

Návštěva Vladislavského sálu

G.F Imbalzani předává ocenění M.Tlamichovi

G.F Imbalzani předává ocenění M.Tlamichovi

G.F.Imbalzano předává ocenění Heidi Kornek

G.F.Imbalzano předává ocenění Heidi Kornek

Splečné foto před Památníkem na Vítkově

Splečné foto před Památníkem na Vítkově

Předávání poháru Gamingské iniciativy

Předávání poháru Gamingské iniciativy

Společné foti z předávání poháru Gamingské iniciativy

Společné foto z předávání poháru Gamingské iniciativy

Ve Zlaté uličce

Ve Zlaté uličce

 

Před Pražským hradem

Před Pražským hradem

 

Ve Zlaté uličce

Ve Zlaté uličce

 

Posezení na Julisce

Posezení na Julisce

 

Skupinové foto ve Velké Chuchli

Skupinové foto ve Velké Chuchli

 

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.