Výzva ke vstupu do sekce mládeže SvazDaP AČR

11.Leden, 2014

Předsednictvo Svazu důstojníků a praporčíků AČR  se obrací na všechny příznivce  airsoftu a branných aktivit mládeže v ČR s výzvou ke vstupu do sekce brannosti SvazDaP AČR (SB SvazDaP).

Hlavní cíle sekce brannosti  SvazDaP AČR:

 • příprava na obranu vlasti a na případnou službu v profesionální armádě České republiky,
 • airsoftové aktivity a soutěže,
 • výchova k vlastenectví a k vědomí evropské vzájemnosti,
 • realizace osvětových akcí o československých a českých ozbrojených silách, spojených s ukázkami branných aktivit,
 • pietní a vzpomínkové akce,
 • navázání přímých součinnostních vazeb s Krajskými vojenskými velitelstvími a s rotami aktivních záloh AČR.

Předpoklady pro vstup do sekce mládeže  SvazDaP AČR:

 • Souhlas se Stanovami Svaz DaP AČR (www. svazdap.cz).
 • Vyplnění přihlášky ke členství ve SvazDaP AČR a zaplacení členského příspěvku
  (pro vyplnění přihlášky klikni vpravo nahoře na nápis Online přihláška, nebo si můžeš stáhnout formulář Přihláška do SDaP a vyplněný pak poštou odeslat na adresu Svazu DaP AČR).
 • Navázání kontaktu s vedením SvazDaP AČR.
 • Mohou se přihlásit i vytvořené skupiny zájemců o airsoftové a branné aktivity mládeže s místem působení ve svém bydlišti apod.

Kontakt:

Miroslav Prokop, pro region Čechy
Tel: 605 846 178              e-mail:  miroslavprokop@email.cz

Ivan Lamprecht, pro region Morava a Slezsko
Tel: 777 629 935              e-mail: ivan.lamprecht@email.cz