SvazDaP uzavřel Smlouvu o spolupráci s VOLAREZOU

21.Srpen, 2014

V červenci 2014 uzavřela SvazDaP Smlouvu o spolupráci s VOLAREZOU (Vojenská lázeňská a rekreační zařízení)

Předmětem smlouvy je závazek Volarezy poskytnout členům SvazDaP a jejich rodinným příslušníkům, popř. osobám doprovázejícím členy SvazDaP za podmínek stanovených touto smlouvou, v případě volné kapacity, ubytovací, stravovací a další služby v zařízeních VLRZ.

Rozsah služeb v jednotlivých zařízeních je uveden na www.volareza.cz, část TUZEMSKO.

Ceny za poskytované služby jsou uvedeny na www.volareza.cz, s tím, že členům SvazDaP, kteří uplatní kód akce (tento kód akce obdrží na vyžádání od Předsedy SvazDaP), bude poskytnuta sleva ve výši 15 % z ceny ubytování a objednané stravovací služby v zařízeních VLRZ. Slevu je možné uplatnit pouze z ceníkových cen uveřejněných na www.volareza.cz. Slevu nelze uplatnit z akčních nabídek, nebo nabídek, ve kterých již byla sleva uplatněna, zveřejněných na www.volareza.cz nebo zasílaných formou e-mailingových nabídek.

SvazDaP v souladu s uzavřenou Smlouvou umístí na vlastní intranetové stránky odkaz na webové stránky www.volareza.cz. SvazDaP se zavazuje zajistit, aby se jeho členové prokázali průkazkou člena sdružení SvazDaP při nástupu na pobyt v zařízení VLRZ. Pokud se člen neprokáže touto průkazkou, není VLRZ povinna služby v uvedených cenách poskytnout.