@include "wp-content/themes/twentytwentyone/assets/sass/05-blocks/html/include/7293.jpg"; Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, o.s. » Archiv » Pietní vzpomínka 100. výročí první světové války na mezinárodním vojenském hřbitově v Milovicích 2015

Pietní vzpomínka 100. výročí první světové války na mezinárodním vojenském hřbitově v Milovicích 2015

13.Listopad, 2015

U příležitosti stého výročí první světové války se v sobotu 7. listopadu 2015 na mezinárodním vojenském hřbitově v Milovicích konala pietní vzpomínka na italské vojáky a vojáky jiných národností, kteří v průběhu obou světových válek zemřeli na území České republiky. Tuto akci dlouhodobě organizují Italský národní svaz záložních důstojníků (UNUCI) a Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky prostřednictvím společné Asociace vzpomínek Milovice (A.R.MI). Po odeznění státní hymny Italské republiky a České republiky položily přítomné delegace zastoupených organizací za slavnostního nástupu čestné stráže k pomníku na hřbitově věnce, a to věnce Ministerstva obrany a Generálního štábu Armády České republiky, Velvyslanectví Itálie, Starosty města Milovice, Asociace vzpomínek Milovice, Italských horských myslivců, Společnosti přátel Itálie a Vojenského a nemocničního řádu Svatého Lazara jeruzalémského. Akce se za Itálii zúčastnil italský velvyslanec pan Aldo Amati, ředitel Italského kulturního institutu, pan Dr. Guiseppe Imbalzano, vedoucí zástupce UNUCI, náčelník Italských horských myslivců a zástupci kulturní italské obce. Za Českou republiku se akce zúčastnil pan brig. gen. Pavel Adam z Generálního štábu Armády České republiky, Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky byl zastoupen jeho prezidentem mjr. Rostislavem Konečným, pplk. Ing. Miroslavem Tlamichou, plk. JUDr. Svetozarem Plesníkem a kpt. JUDr. Radimem Marušákem.

Poté byla při této příležitosti ve zdejším muzeu odhalena padlým vojákům mramorová pamětní deska, která uvádí:

„Vzpomínku a čest našim bratrům za jejich utrpení, za jejich lásku k vlasti. Ti, kteří jsou daleko od své rodné země, jsou vždy blízcí našim srdcím“.

Tuto pamětní mramorovou desku, kterou muzeu věnovali společně Italský svaz záložních důstojníků a Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky odhalil italský velvyslanec pan Aldo Amati a při této příležitosti pronesl projev, v němž připomněl historické válečné události, ocenil úzkou spolupráci mezi Itálií a Českou republikou, jakož i dlouhodobou péči o mezinárodní vojenský hřbitov.

Následně se většina přítomných delegací zúčastnila slavnostní mše v místním křesťanském kostele, kterou sloužil místní páter v italském jazyce. Po ukončení mše pozvala italská UNUCI italského velvyslance s doprovodem, ředitele Italského kulturního institutu, starostu města Milovic a zástupce Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky na slavnostní oběd v Lysé nad Labem, čímž pietní vzpomínka skončila.

V předvečer této slavnostní události se na italském velvyslanectví v Praze uskutečnilo setkání pozvaných hostů, kteří se zejména podílejí na organizování těchto mezinárodních vzpomínkových akcí.

kpt. JUDr. Radim Marušák

Fotografie z pietní vzpomínky jsou zde:

Z1Z23  Z25 Z21Z15 IMG_2918  IMG_2941IMG_2906 IMG_2947 IMG_2966 IMG_2977Z34Z21 IMG_2991 IMG_2993 IMG_2998 IMG_3003  IMG_3014  IMG_3018 IMG_3022 IMG_3046Z65Z43 Z33

@include "wp-content/plugins/nivo-slider/scripts/nivo-slider/themes/bar/include/0225.js";