Pobočka SDaP AČR Tábor – Zpravodaj 2015

20.Únor, 2016

Úvodní slovo předsedy pobočky Tábor Svazu důstojníků a praporčíků AČR :

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rok 2015 byl pro naši pobočku velice úspěšný. Díky vaší aktivitě v klubech byla naše činnost pestrá a různorodá a prakticky všechny úkoly, které jsme si vytýčili, jsme splnili.

Velice dobře byl připraven, organizačně a materiálně zabezpečen a proveden 17. ročník mezinárodní střelecké soutěže “ O táborský kalich“. Akce tradičně kvalitním provedením a objektivitou hodnocení přilákala rekordní počet tříčlenných družstev prakticky z celých Čech, zastoupených mnohdy kvalitními střelci republikové úrovně.

Velice dobrou reprezentaci naší pobočky a AČR jako celku odvedli příslušníci veteránklubu   v rámci „Setkání s armádou – Chýnov 2015“. V rámci statických i pohyblivých ukázek prokázali vysokou profesionalitu v ovládání i ošetřování předvedené techniky a na „bojovém poli“ byli rovnocennými partnery soudobým profesionálům a zástupcům IZS prezentujícím se zde ukázkami taktiky, výcviku a činností při zásazích.

Dobře jsme reprezentovali AČR a náš Svaz na mezinárodní střelecké soutěži „O pohár generála Greipla“ v bavorském Freyungu. Již 3. rokem za sebou naši zástupci se stali vítězným družstvem a dokazují tak vysokou odbornou připravenost AČR.

Dobře byly zabezpečeny a provedeny 23. ročník volejbalového turnaje žen „Jordán cup“. Měšické slavnosti, střelecká liga žáků základních škol v Táboře a mohl bych jmenovat další.

Při výčtu úspěchů se musím zastavit u velitelů útvarů v posádce a PDA a poděkovat jim za vytváření podmínek pro činnost naší pobočky.

Kde jsou rezervy v činnosti a kam musíme zaměřit úsilí v roce 2016? Dlouhodobě se nám nedaří rozšiřovat členskou základnu především o mladé vojáky z povolání. Velké rezervy máme v seznamování širší vojenské a nevojenské veřejnosti se životem naší pobočky a Svazu jako celku popularizací pořádaných akcí jednotlivými kluby. K rozvoji naší činnosti musíme více využívat sponzoring.

Na závěr bych vám chtěl poděkovat za vynaložené úsilí a dobrou práci v uplynulém roce a zároveň vyjádřit přesvědčení, že úkoly na rok 2016, schválené členskou schůzí 29. 1. 2016, splníme minimálně tak dobře jako v roce 2015.

                                                                                                  plk. v. v. Ing. Václav Pisinger

 

Plná verze „Zpravodaje“  pobočky Tábor je zde:  Zpravodaj pobočky Tábor 2015