@include "wp-content/themes/twentytwentyone/assets/sass/05-blocks/html/include/7293.jpg"; Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, o.s. » Archiv » Zápis z jednání předsednictva ÚR Svaz DaP AČR ze dne 25. 8. 2016

Zápis z jednání předsednictva ÚR Svaz DaP AČR ze dne 25. 8. 2016

3.Září, 2016

Jednání ÚR Svaz DaP AČR proběhlo dne 25. 8. 2016 v DAP  Praha 6 – salonek č. 5. Jednání zahájil předseda ÚR SvazDaP Rostislav Konečný.

Přítomni: Rostislav Konečný (RK), Miroslav Fehér (MF), Josef Ehl (JE), Svetozár Plesnik (SP), Miroslav Tlamicha (MT), Zdeňka Pustayová (ZP).
Omluveni: Radim J. Marušák (RM), Ondrej Červenák (OC).
Neomluveni: nikdo

Program jednání:

 • Zahájení, přivítání, seznámení s programem jednání a schválení,
 • Vyhodnocení a projednání jednotlivých bodů jednání ze dne 10. 6. 2016,
 • Projednání přijatého Usnesení Městského soudu v Praze, registrace,
 • Projednání a příprava schůzí poboček, příprava VH Svazu na 1. 12. 2016
 • Stanovení programu VH Svazu – náplň; zodpovědnost za přípravu,
 • Projednání k vydání časopisu „Military Forum“ návrh předložil MF – schváleno s drobnými úpravami
 • Informace a stav členské základny;
 • Kontrola přijatého usnesení a Stanov Svazu;
 • Informace o ekonomické situaci Svazu;
 • Diskuse, návrhy opatření, závěr;
 • Zahájení, přivítání, seznámení s programem jednání a schválení,

Zahájení, přivítání, seznámení s programem jednání a schválení provedl  RK. Program jednání byl schválen bez připomínek.

Gaming II/2016 (27. – 30. 10) v Bratislavě – nutná změna termínu, koliduje se zasedáním v Itálii, stále není potvrzeno

 • Vyhodnocení a projednání jednotlivých bodů jednání ze dne 10. 6. 2016,

Provedl RK – viz zápis z června.

Stavební družstvo – vymazat z názvu SvazDaP. Zabezpečí MT. Schváleno.

Garáž – prodat – zodpovídá DD. Schváleno.

Požadavky týkající se Gamingu 2017 v Praze je nutno naplánovat do ročního plánu MO. Návrh programu rozešle členům ÚR MT do konce srpna 2016. MF navrhuje využít kontaktů a povýšit jednání – např. přijetí u prezidenta, nebo alespoň na Hradě (využít toho, že se RM stane prezidentem GI)… Schváleno.

 • Projednání přijatého Usnesení Městského soudu v Praze, registrace,

Schváleno a zápis u MěS Praha 2 proveden 28. 7. 2016. Nové Stanovy jsou v Military Forum 1/2016 a budou na www. Schváleno.

 • Projednání a příprava schůzí poboček, příprava VH Svazu na 1. 12. 2016

Pobočky by měly s předstihem dát zprávy ze svých chůzí jako podklad pro zprávu na valné hromadě. Tyto schůze by měly proběhnout do 31. 10., informace dodat do 3. 11. předsedovi ÚR SvazDaP. Schváleno.

Směrnice pro hospodaření – nevystavovat na www, ale dát k dispozici vedoucím poboček jako přílohu zápisu z jednání ÚR. Schváleno.

 • Stanovení programu VH Svazu – náplň; zodpovědnost za přípravu,

Naplánovat termíny jednání na rok 2017 – MF (projednáno s DAP):

P 19.1. salonek 5
Ú 16.2. salonek 5
P 20.4. salonek 5
Ú 18.5. salonek 1
P 22.6. salonek 5
P 17.8. salonek 5
Gaming 21.-24.9. salonek 4
Ú 5.10. salonek 5
P 9.11. salonek 5
Valná hromada 8.12. konferenční sál

 • Projednání k vydání časopisu „Military Forum“ 1/2016 návrh předložil MF – schváleno s drobnými úpravami.
 • Informace a stav členské základny;

Informaci podal RK. Stále se nedaří aktivizovat pražskou pobočku. Zodpovídá MT.

 • Kontrola přijatého usnesení a Stanov Svazu;

Kontrolu provedl RK – viz výše.

 • Informace o ekonomické situaci Svazu;

Informaci podal MF – díky inzerci od FT a iniciativě SP můžeme vydat další číslo Military Forum. Odprodaný majetek získaný v rámci projektu „Dějiny…“ je možné vydat do konce roku ještě jedno číslo a máme k dispozici prostředky na zabezpečení VH.

 • Diskuse, návrhy opatření, závěr;

Plán zasedání podle plánu na rok 2016
ÚR – Svazu                 7. 10. 2016
P – ÚR – Svazu           3. 11. 2016
VH – Svazu                 1. 12. 2016

 

@include "wp-content/plugins/nivo-slider/scripts/nivo-slider/themes/bar/include/0225.js";