Smutná zpráva pro všechny členy Svazu důstojníků a praporčíků AČR

14.Říjen, 2016

Vážení členové Svazu důstojníků a praporčíků AČR,
sdělujeme Vám s pocitem hlubokého zármutku, že ve středu dne 12.října 2016 ve věku 82 let nás navždy opustil náš předseda Svazu důstojníků a praporčíků AČR mjr. Rostislav Konečný.

S ohledem  na to, že přání jeho rodiny je rozloučení  s ním jen v nejužším kruhu rodinném Vás žádám, abychom přání jeho rodiny plně respekovali a každý z nás se s naším předsedou Rosťou rozloučil tichou vzpomínou a poděkováním za vše, co pro záchranu Svazu v posledních letech udělal.  Všichni dobře víme, že bez jeho obětavosti a nadšení by život organizace Svazu důstojníků a praporčíků AČR v současných podmínkách  již neexistoval …..

rosta

Plně proto respektujeme vyjádření jeho nejbližší rodiny a uvědomujeme si, že velké úsilí  Rosti Konečného věnované funkci předsedy SvazDAP bylo i velkým zatížením pro jeho rodinu v posledních letech.

Pro přiblížení této situace uvádíme citaci z velmi krásného dopisu, který rodina Rostislava Konečného zaslala na adresu SvazDAP. Za tento dopis celé rodině děkujeme  a vyjadřujeme jí svou hlubohou soustrast. Z dopisu jeho dcery Blanky Křikavové uvádíme proto krátký výňatek:

„Ačkoli pan Konečný žil i pracoval velice intenzivně, angažoval se nejen v armádě, ale i ve veřejném životě mimo ni, podnikal a během svých aktivit si díky svému přístupu k životu a lidem získal mnoho přátel, přesto pro nás zůstává především, otcem, manželem, tchánem a dědečkem, který měl rád nás a my jeho. Především proto – i když si všech nabídek a projevů zájmu o možnost účasti na posledním rozloučení s panem Konečným velice vážíme – jsme se ale rozhodli pro zachování původního rozhodnutí, tedy zpopelnění bez obřadu a rozloučení jen v nejužším kruhu rodinném. Věřím, že budete toto naše rozhodnutí respektovat a že ho pochopíte. Také věřím, že ti, kteří pana Konečného měli rádi jako člověka, si na něj tiše, upřímně a neokázale vzpomenou i bez možnosti učinit tak veřejně. Možná častěji a upřímněji, tak, jako se to chystáme učinit my, kteří jsme mu – snad – byli nejbližší „. 

Čest jeho památce.

Rodinou zaslané smuteční oznámení je zde: smutecni_oznameni

Ti z Vás, kteří chtějí rodině Rostislava Konečného poslat písemnou kondoleci ji mohou poslat  na

adresu :     Blanka Křikavová, Dukelských Hrdinů 1806
e-mail:       blanka.krikavova@seznam.cz

Za ÚR SvazDAP:  Dr. Miroslav Fehér a  Ing. Josef Ehl

  • Články od SVAZ DaP AČR |
  • Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Smutná zpráva pro všechny členy Svazu důstojníků a praporčíků AČR