Pietní vzpomínka na mezinárodním vojenském hřbitově v Milovicích A.R.MI. 2016

8.Listopad, 2016

Na mezinárodním vojenském hřbitově v Milovicích se konala dne 5. listopadu 2016 pietní vzpomínka na italské vojáky a vojáky dalších národností, kteří v průběhu obou světových válek zemřeli na území naší republiky. Pietní   vzpomínku   pravidelně   organizují Italský národní svaz záložních důstojníků (UNUCI) a svaz důstojníků a praporčíků  Armády  České  republiky  prostřednictvím  společné  Asociace  vzpomínek  Milovice (A.R.MI).

Slavnostní pietní akce byla zahájena státními hymnami Italské republiky a České republiky. Následně přítomné delegace položily za slavnostního nástupu čestné stráže věnce k pomníku na milovickém hřbitově. Věnce položili zástupci Velvyslanectví Italské republiky v ČR, Ministerstva obrany a Generálního štábu Armády České republiky, starosty města Milovice, Svazu důstojníků a praporčíků AČR, Asociace vzpomínek Milovice, Italských horských myslivců, Vojenského nemocničního řádu Svatého Lazara jeruzalémského a Společnosti přátel Itálie.

Vzpomínkové akce se za Italskou republiku zúčastnil velvyslanec pan Aldo Amati, korvetní kapitán Dr. Giuseppe Imbalzano, vedoucí zástupce UNUCI, náčelník Italských horských myslivců a zástupci kulturní italské obce. Za Českou republiku se zúčastnil zástupce náčelníka Generálního štábu generálporučík Ing. František Malenínský. Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky byl zastoupen místopředsedy JUDr. Radimem Marušákem, JUDr. Svetozárem Plesníkem a členem ÚR Ing. Miroslavem Tlamichou.

Zástupci Svazu důstojníků a praporčíků AČR předali Alpini Offi cer Lino Chies pamětní medaili svazu „Za zásluhy“. Medaile byla udělena za dlouholetou spolupráci. Následně se většina přítomných delegací zúčastnila slavnostní mše v místním

křesťanském  kostele,  kterou  sloužil  místní páter v italském jazyce, čímž byla pietní vzpomínka ukončena.

V předvečer této slavnostní události se na italském velvyslanectví v Praze uskutečnilo setkání pozvaných hostů, kteří se podílejí na organizování těchto mezinárodních vzpomínkových akcí.

Svetozár Plesník

Fotografie je zde: