Den válečných veteránů 11. listopadu 2016 ve Zlíně a Valašském Meziříčí

14.Listopad, 2016

Ani letos již tradičně nechyběli členové valašskomeziříčské 15. pobočky Svazu důstojníků a praporčíků AČR při pietním aktu a vzpomínce ke Dni válečných veteránů, kterou v tomto roce organizoval primátor města Zlína Miroslav Adámek ve spolupráci s ředitelem Krajského vojenského velitelství ve Zlíně plk. gšt. Radkem Hennerem u Památníku hrdinů v Sadu Komenského v centru Zlína. V kraji se již totiž stalo zavedenou tradicí, že tuto každoroční pietní slavnost v krajském měřítku organizačně zajišťuje ve spolupráci po dohodě s ředitelem KVV vždy některý ze starostů města či obce na území Zlínského kraje.

Pietní akt za účasti hejtmana Zlínského kraje, primátora města Zlín, zástupců města, University Tomáše Bati, Krajského ředitelství Policie ČR, Celní správy, zástupců a členů veteránských svazů a klubů, ČsOL, Svazu letců, ČSBS, Svazu důstojníků a praporčíků AČR, Sokola a dalších pozvaných hostů, příslušníků KVV i krajské 241. roty AZ AČR a také přihlížejících občanů města začal přesně v 11 hodin signálem 3x „POZOR“. Po uvítání hostů přečetla prap. Petra Drbalová Rozkaz Ministra obrany ke Dni válečných veteránů. Po přečtení rozkazu položili hosté a zástupci delegací věnce a kytice k patě Památníku hrdinů a uctili památku všech padlých na bojištích válek minutou ticha za zvuků „Večerky“.

Význam památky tohoto Dne i pro současnost zdůraznil ve svém projevu hejtman Zlínského kraje pan Jiří Čunek, mj. slovy: „Chceme-li mít svobodu a řídit svoje životy v našem národě, v našem státě, tak musíme mít vlastní obranu a musíme mít k tomu odvahu“. Po panu hejtmanovi ke shromážděným promluvil primátor Zlína pan Miroslav Adámek.

Pietní akt byl ukončen státní hymnou.

Po skončení pietního aktu uspořádal ředitel Krajského vojenského velitelství pan plk. gšt. Radek Henner pro všechny pozvané hosty slavnostní oběd ve zlínském hotelu Baltaci.

Vzpomínka na padlé všech válek na Den válečných veteránů 11. 11. 2016 se konala také ve Valašském Meziříčí jako již každoročně od roku 2001, za účasti starosty města Roberta Stržínka i obou místostarostů, Josefa Vrátníka a Yvony Wojaczkové, členů Sokolské jednoty, zástupce ČSBS i Svazu DaP AČR, hostů, žáků škol a občanů města. Pietní akt k uctění padlých s minutou ticha a položením věnců a kytic započal symbolicky úderem 11. hodiny a byl proveden již tradičně na třech vzpomínkových místech – u Pomníku československých legií před ZŠ na Masarykově ulici, u Pomníků obětem světových válek na místním hřbitově a u Pomníku k památce padlých v bitvě u Slavkova v parku Abácie.

Čestnou stráž tvořili zástupci 234. pěšího praporu – Klubu vojenské historie a v současnosti TJ Sokol. Symbolem Dne válečných veteránů byl červený vlčí mák na klopě oděvu.

Fotogalerie 11.11.2016 Zlín
zlin-11-11-16-009 zlin-11-11-16-017 zlin-11-11-16-022 zlin-11-11-16-026 zlin-11-11-16-027 zlin_7196 zlin_7221 zlin_7291

Fotogalerie 11.11.2016 Valašské Meziříčí
valmez_11-11-16_5 valmez_11-11-16_13 valmez_11-11-16_14 valmez_11-11-16_17

Ivan Lamprecht