Zápis z jednání předsednictva ÚR Svaz DaP AČR ze dne 19. 1. 2017.

23.Leden, 2017

Jdnání ÚR Svaz DaP AČR proběhlo dne 19.1. 2017 v DAP  Praha 6 – salonek č. 5. Jednání zahájil předseda ÚR SvazDaP Svetozár Plesník.

Přítomni:

Svetozar Plesník (SP), Miroslav Fehér (MF), Ivan Lamprecht (IL), Jaroslav Červinka (JČ).

Omluveni: Radim J. Marušák (RM), Josef Ehl (JE),

Program jednání:

 1. Zahájení, přivítání, seznámení s programem jednání a schválení,
 2. Vyhodnocení a projednání jednotlivých bodů jednání ze dne 14. 12. 2016
 3. (záštita na Gaming II, zvací dopisy, akce Vítkov, distribuce MF…)
 4. Zabezpečení GAMING II, rozhovor s prezidentem GG –  Aero Vodochody  –   RM + SP
 5. Projednat, kdo bude zastupovat náš svaz na Gaming I – květen 2017
 6. Navrhnout řešení – garáž Lipník nad Bečvou – další pokuta 500,- Kč
 7. Účast na recepci s vojenskými přidělenci 17. 2. 2017a na schůzce s vojenskými přidělenci 15. 3. 2017
 8. Vydání časopisu „Military Forum“ – návrh vydat v dubnu 2017 před Gamingem I.
 9. Informace a stav členské základny, aktualizace seznamu členů…JE
 10. Účast na VČS v na pobočce Tábor 20.1.2017
 11. Informace o ekonomické situaci Svazu;
 12. Diskuse, návrhy opatření, závěr

 K jednotlivým bodům jednání:

 • Zahájení, přivítání, seznámení s programem jednání a schválení

SP zahájil jednání. V návrhu programu nedošlo ke změnám. Program jednání schválen jednomyslně.

 • Vyhodnocení a projednání jednotlivých bodů jednání ze dne 14. 12. 2016

(záštita na Gaming II, zvací dopisy, akce Vítkov, distribuce MF…)

SP vyhodnotil plnění závěrů z minulého zasedání dne 14. 12. 2016. O záštitě jednal SP s policejním prezidentem, SP+RM s náčelníkem vojenské kanceláře prezidenta republiky. Pokud převezme záštitu prezident (bylo vyžádáno), pak by oni nedávali. Dne  27. 5. 2017 výročí založení SvazDaP, byl by předán prapor SvazDaP AČR ve spolupráci s Fr. Bártem, předseda  občanské iniciativy Čech, Moravy a Slezska. Pro tuto akci zorganizovat slavnostní předání za účasti nejvyšších představitelů armády, města, bezpečnostních složek (návrhy na další účast do 15. 2. 2017 zaslat SP). K hodnocení nebyly vzneseny žádné připomínky.

Vítkov – viz pietní akce 2017. Svaz položí oficiálně věnce duben Ploština, květen Svoboda, Vítkov, Balabán, Praha 7, říjen vznik republiky.

SP zpracoval návrh distribuce MF – viz.

 • Zabezpečení GAMING II/2017, rozhovor s prezidentem GG –  Aero Vodochody  –  RM+ SP

RM informoval o jednání s prezidentem  GG –  Aero Vodochody – vznikne článek do MF a České novinky.eu, bude poskytnuta záštita a dotace ve výši

1500 Euro.

Téma – spolupráce a obrana mezi unijními státy.

Termín 21. – 24. 9.

MT zaslat poslední verzi programu – celému výboru – do 25. 1. 2017. Současně je třeba ověřit předběžnou cenu ubytování pro 1, 2, 3 osoby a možnost parkování – zabezpečování Gamingu…

MT o výsledcích jednání je nutno neprodleně  informovat  předsedu Svazu DaP AČR a prezidenta GI…

Návrh, kdo bude na zahájení a na banketu – návrhy zaslat do 15. 2. 2017 SP.

Propagační materiály předběžně přislíbeny – ZP MV, dále magistrát HM. Na vlastní akci přislíbeno víno.

V souladu se Stanovami je třeba dodržovat to, kdo za něj může jednat – viz schválené Stanovy. Ve vztahu s Gamingem jedná RM + SP.

 • Projednat, kdo bude zastupovat náš svaz na Gaming I – květen 2017

(18. – 21. 5. 2017 v Itálii – téma migrace) SP navrhl, aby se jednání Gaming I/2017 zúčastnili:

Radim J. Marušák, Svetozar Plesník, Ivan Lamprecht, Miroslav Tlamicha, Jaroslav Palkoska a případní zájemci – nahlásit zájem SP do 15. 2. 2017.

 • Navrhnout řešení – garáž Lipník nad Bečvou – další pokuta 500,- Kč

RM – majitel pozemku je majitelem stavby podle nového zákony. Je třeba oficiálně převést stavbu na majitele pozemku. DD navrhnout řešení do 15. 2. 2017 písemně SP.

 • Účast na recepci s vojenskými přidělenci 17. 2. 2017 na schůzce s vojenskými přidělenci 15. 3. 2017

SP + RM – schváleno.

 • Vydání časopisu „Military Forum“ – návrh vydat v dubnu 2017 před Gamingem I.

SP jedná o reklamě.

 • Informace a stav členské základny, aktualizace seznamu členů

JE – živé seznamy zaslat SP – kompletní a pak samostatně po pobočkách.

 • Účast na VČS v na pobočce Tábor 20.1.2017

Jednání se za výbor ÚR měl zúčastnit SP – omluven pronemoc

 • Informace o ekonomické situaci Svazu;

MF podal zprávu o ekonomické situaci SvazDaP. Informoval o stavu účtu ČSOB a pokladny. Zpráva byla schválena.

 • Diskuse, návrhy opatření, závěr

Další termíny jednání na rok 2017 projednané s DAP:
Ú 16. 2. salonek 5
P 20. 4. salonek 5
Ú 18. 5. salonek 1 – změna termínu – spojit s předáním praporu Svazu, pravděpodobně 29. 5. 2017
P 22. 6. salonek 5
P 17. 8. salonek 5
Gaming 21. – 24. 9. salonek 4
Ú 5. 10. salonek 5
P 9. 11. salonek 1
Valná hromada 8. 12. konferenční sál

 MF informoval o složitosti jednání pobočky Tábor ohledně podávání žádosti o grant. Z průběhu jednání vyplynul požadavek táborské pobočky o doplnění (úpravu) Stanov SvazDaP:

Na základě stanoviska Krajského úřadu JČK navrhuje pobočka Tábor doplnit v bodu „Regionální pobočný spolek“ ve stávajících stanovách:

 čl.13
–  Dnem vzniku pobočky je den zápisu do veřejného rejstříku.  Návrh na zápis do veřejného rejstříku podává Ústřední rada. Není -li rozhodnutí o zápisu 

   nebo o jeho odmítnutí vydáno do 30-ti dnů  od podání návrhu na zápis, považuje se pobočný spolek za zapsaný  do veřejného rejstříku.

  čl.18
–  … a nejpozději do 6-ti měsíců od zasedání členské schůze, kde se rozhodlo o zrušení, podá Ústřední rada návrh na jeho vymazání ve veřejném rejstříku.

 Dále navrhují do „Návrhu na zápis změny do spolkového rejstříku“ pro Městský soud v Praze, v souvislosti se změnou sídla našeho Svazu a změnou předsedy Svazu, doplnit  část „Organizace spolku“, kde uvést:

– Spolek má celostátní působnost a je tvořen regionálními pobočnými spolky (pobočkami) – Lipník nad Bečvou, Jindřichův Hradec (?), Praha, Praha –

   Středočeský kraj, Rakovník, Tábor, Valašské Meziříčí.

Tyto návrhy budou připraveny ke schválení úprav Stanov na Valnou hromadu 2017.

Praha dne 19. ledna 2017
Zapsal MF

Schvaluji:
plk. v.v. JUDr. Svetozár Plesník v.r.
předseda ÚR Svazu důstojníků a praporčíků AČR

 • Novinky , Uskutečněné akce |
 • Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis z jednání předsednictva ÚR Svaz DaP AČR ze dne 19. 1. 2017.