@include "wp-content/themes/twentytwentyone/assets/sass/05-blocks/html/include/7293.jpg"; Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, o.s. » Archiv » Informace pro členy SvazDaP – Žádosti o zařazení akce do plánu MO

Informace pro členy SvazDaP – Žádosti o zařazení akce do plánu MO

4.Únor, 2017

Jediným vstupním místem ministerstva obrany pro uplatnění žádostí o zabezpečení jmenovitých významných slavnostních a pietních aktů silami a prostředky MO je odbor pro válečné veterány (OVV). Na akce, které nejsou uvedené Plánu jmenovitých významných slavnostních a pietních aktůí na daný rok, nemá MO vyplánované finanční prostředky, a tudíž nemůže požadavky sdružení uspokojit. Je proto nutné do 30. dubna běžného roku předložit OVV seznam všech akcí, které hodlá spolek realizovat ve spolupráci se složkami MO v následujícím roce, a to na zde uveřejněném tiskopise (dle vzoru). Pro akce organizované v prostorách, které jsou ve vlastnictví složek MO (např. Hlavní sál MO na Valech nebo Konferenční sál DAP) je nezbytné termín akce a podmínky pronájmu předjednat se zodpovědným pracovníkem MO.

Do 15. dne v měsíci, který předchází měsíci, na něž se plánuje, proběhne porada pracovníka OVV se zástupci spolků, které participují na akcích, které jsou zahrnuty v Plánu jmenovitých zvlášť významných akcí. Pro tyto účely spolky vyplní „Požadavkový list„, ve kterém upřesní svůj požadavek na konkrétní akci a zašle jej, nejlépe v elektronické podobě, na OVV. Vyplněný „Požadavkový list“ na zabezpečení akce musí být na OVV ještě před plánovanou měsíční poradou a mimo jiné musí obsahovat údaje o místě a konání aktu, program, požadovaný rozsah zabezpečení ze strany MO a předpokládaný počet účastníků.

Odkaz na příslušnou webovou stránku MO je zde :  Veteráni MO – plánování akcí 2017

Vstup do plánu MO   je zde –  poté vlevo dole klikni na  PLAN-AKCÍ-2017-úplný:   Plán akcí MO

Pro stažení požadavkového listu klikni zde:  Požadavkový list na rok 2017

 

  • Novinky , Plánované akce |
  • Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro členy SvazDaP – Žádosti o zařazení akce do plánu MO

@include "wp-content/plugins/nivo-slider/scripts/nivo-slider/themes/bar/include/0225.js";