Pozvánka na členskou schůzi SDaP pobočky Praha 16.2.2017

6.Únor, 2017

Vážení členové Svazu důstojníků a praporčíků AČR z.s.,
pobočky Hlavního města Prahy.
Srdečně Vás zveme na členskou schůzi naši pobočky Hlavního města Prahy,
která se bude konat dne  16.února 2016 v 17.30 hod v salonku 5, ve 2 patře,
Domu  armády Praha, Vítězné náměstí 684/4, Praha 6.

Program:

 1. Schválení programu, pracovního předsednictva a volba komisí.
 2. Zpráva o činnosti od ustanovující schůze pobočky Hlavního města Praha,
 3. Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky, s.
 4. Upřesnění plánu činnosti na rok 2017 pobočky Hlavního města Praha,
 5. Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky, z.s.
  • zájezdy pořádané ve spolupráci s CK Palominem
  • květnové pietní vzpomínky k ukončení 2 světové války
 6. Diskuse
 7. Návrh a schválení usnesení.

Zahájení prezence příchozích bude od 17,00 hod do 17,30 hod.
Na schůzi je možno zaplatit členské příspěvky.
Přihlásit se na zájezdy organizované CK Palomino.

pplk. v zál. Ing. Tlamicha Miroslav
předseda pobočky  Hlavního města Praha
Svazu důstojníků a praporčíků AČR z. s.

Verze pozvánky pro tisk je zde :      Členská schůze pobočka Praha