@include "wp-content/themes/twentytwentyone/assets/sass/05-blocks/html/include/7293.jpg"; Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, o.s. » Archiv » Jednání předsednictva ÚR a ÚR Svaz DaP AČR ze dne 16. 2. 2017

Jednání předsednictva ÚR a ÚR Svaz DaP AČR ze dne 16. 2. 2017

23.Únor, 2017

Jednání předsednictva ÚR i ÚR Svaz DaP AČR proběhlo dne 16.2. 2017 v DAP  Praha 6 – salonek č. 5. Jednání zahájil předseda ÚR SvazDaP Svetozár Plesník.

Přítomni: Svetozar Plesník (SP), Miroslav Fehér (MF), Radim J. Marušák (RM), Josef Ehl (JE), Václav Pisinger (VP), Dalibor Drábek (DD), Vladimír Bartoš (VB), Jaroslav Palkoska (JP), Miroslav Tlamicha (MT), Josef Turek (JT), Zdeňka Pustayová (ZP), Jiří Svoboda (JS).

Omluveni:  Ivan Lamprecht (IL), Jaroslav Červinka (JČ), Jan Buquoy (JB), Zdeněk Chuda (ZCh), František Tyl (FT), Ondrej Červenák (OČ), Pavel Hendrych (PH), Josef Jakab (JJ).

Program jednání:

 1. Zahájení, přivítání, seznámení s programem jednání a schválení,
 2. Vyhodnocení a projednání jednotlivých bodů jednání ze dne 19. 01. 2017
 3. Prapor Svazu…
 4. Zabezpečení GAMING II,
 5. Projednat, kdo bude zastupovat náš svaz na Gaming I – květen 2017
 6. Vydání časopisu „Military Forum
 7. Informace a stav členské základny, aktualizace seznamu členů
 8. Informace z jednání na MF 16.2.2017
 9. Informace o ekonomické situaci Svazu;
 10. Různé
 11. Diskuse, návrhy opatření, závěr

K jednotlivým bodům jednání:

1)     Zahájení, přivítání, seznámení s programem jednání a schválení

SP zahájil jednání. V návrhu programu nedošlo ke změnám.
Program jednání schválen jednomyslně.

2)     Vyhodnocení a projednání jednotlivých bodů jednání ze dne 19.1.2017

SP vyhodnotil plnění závěrů z minulého zasedání předsednictva SvazDaP ze dne 19.1.2017.
zápise chybí : Možnost přednášky o BESIPu – František Polák. Současně informoval o jednáních:

 • záštita na Gaming II, Prezident republiky M. Zeman – přislíbeno
 • zvací dopisy, akce Vítkov, distribuce MF…
 • Vyhodnocení jednání se zástupci MO, AČR, samospráva, (VP, Kancelář PR…)
 • Pojišťovna MV ČR rozhovor, desky s logem, reklama + rozhovor GŘ
 • Magistrát p. Hadrava + MP

Upravit náš web: doplnit rubriku Gaming a rubriku A.R.M.I. – JE

3)     Prapor Svazu…

 • termín předání 1. 6. 2017 – velký sál DAP
 • kdo bude moderovat + program
 • pozvánky AJ + ČJ
 • zabezpečit samolepky Svazu… navrhne MF
 • při kulatém – polokulatém životním  jubileu  udělit diplom Svazu DaP AČR –graficky zpracuje návrh JE, MF
 • zvážit pozvaní na jednání ÚR  M. Polách  BESIP – z hlediska možné spolupráce
 • Zvážit možnost vkládat podklady o GI a ARMI na náš web – JE
 • 4.2017 se uskuteční schůzka Asociace  s Pinem Imbalzanem –  předseda Svazu DaP AČR má být zvolen jako nový Prezident A.R.M.I. (Asociace vzpomínek Milovice)
 • potřeba získat “Stanovy A.R.M.I.” …dát na web… RM

4)    Zabezpečení GAMING II,

 • rozhovor s GŘ GG – Aero Vodochody  –  RM+ SP + primátorka…
 • informace RM – AERO – věnuje 1.500 €, v sobotu 23. 9. návštěva závodu (kinosál), beseda s prezidentem AERO, anglická mutace filmu o AERO, prohlídka výrobního areálu, malé občerstvení, dárky
 • dopracovat „návrh“ – plán příjezdu a parkování na GAMING II – JE
 • rezervováno 20 pokojů – 35 lůžek – MT
 • ceny ubytování – www.daphotel.cz – 1 lůžko  cca 50€ /2 lůžko cca 87 € snídaně v ceně
 • navrhnout a zpracovat Deklaraci z konference GAMING II – RM +
 • téma –  GAMING II Posílení kapacity Evropské unie při budování       jednotného  přístupu k integraci a lepší ochrana hodnoty EU.“

5)      Projednat,  kdo bude zastupovat náš svaz na Gaming I – 18. – 21. květen 2017

  GAMING I.  RM, SP, MT, IL, JP. Nutnost zpracovat prezentaci. Informace od italského organizátora přepošle účastníkům MT.

6)      Vydání časopisu „Military Forum“ (MF)

 • Vydání časopisu „Military Forum“ 1/20174:
 • vydat v dubnu 2017 před Gamingem I. (příspěvky, medailonek RM,GG,VP…)
 • Medailonek JM + foto
 • Rozhovor s generálním ředitelem Aero
 • Rozhovor s Vojenskou policií
 • Magistrát – bezpečnost Prahy
 • Příspěvky z poboček do 31. 3. 2017
 • Podklady do 31. 3. 2017, vydání do 30. 4. 2017

7)       Informace a stav členské základny, aktualizace seznamu členů
JE – podrobná informace – upřesněno v Táboře a Valmezu.

8)      Informace z jednání na Ministerstvu financí 16.2.2017  – SP,
MF – uskutečnilo se až po jednání ÚR.

9)      Informace o ekonomické situaci Svazu;
MF informoval o stavu účtu, stavu pokladny a členských příspěvcích

10)    Různé:

MT – návrh na jmenování plk. Hofrichtra do generálské hodnosti in memoriam
Návrh na udělení medailí svazu Haugwitz Svatopluk, Vojtíšek Petr – NE
MT –  návrh na medaile 3 stupně (5, 10 let, za spolupráci …)
VP – aby nebylo možno si ji koupit. Udělili třeba starostovi Tábora – odráží se ve spolupráci. Obdobně s hejtmanem.
MF – finance.
SP – zlatá, stříbrná, bronzová. Je také možnost dávat pamětní list, diplom…
SP – spolupráce s pojišťovnou 211
Vnitřní směrnice číslo 1/2017 – bez připomínek, schváleno.
JT – jednal napřímo s brigádou – soutěž zabezpečí v termínu na podzim (říjen). Navrhuje poslat děkovný dopis.
Návrh textu zpracuje JE a dopis zašle SP – dopis odeslán 18 2. 2017
VP – žádá, zda by bylo možno úpravu Stanov schválit dříve. JB chce založit součást pobočky a v rámci toho má zájem jednat se zahraničím.
RM – k jednáním se zahraničím je pověřen pouze předseda, nebo místopředseda. Vždy to musí mít pro SvazDaP význam.

11)       Diskuse, návrhy opatření, závěr

Termíny dalších jednání na rok 2017 v DAP:
P 20.4. salonek 5
Ú 12.5. salonek 1
P 22.6. salonek 5
P 17.8. salonek 5
Gaming 21.-24.9. salonek 4
Ú 5.10. salonek 5
P 9.11. salonek 1
Valná hromada 8.12. konferenční sál

Praha dne 16. února  2017
Zapsal MF

Schvaluji
plk. v. v.  JUDr. Svetozár Plesník v.r.
předseda ÚR Svazu důstojníků a praporčíků AČR

 

 

@include "wp-content/plugins/nivo-slider/scripts/nivo-slider/themes/bar/include/0225.js";