@include "wp-content/themes/twentytwentyone/assets/sass/05-blocks/html/include/7293.jpg"; Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, o.s. » Archiv » Zápis ze zasedání Výboru pro uctění památky Milovic – A.R.MI

Zápis ze zasedání Výboru pro uctění památky Milovic – A.R.MI

4.Duben, 2017

Dne 1. 4. 2017 se v DAP konala schůzka Výboru Asociace vzpomínek A.R.MI., česko-italské asociace, která pořádá každoročně několik setkání, která vrcholí slavnostním shromážděním a ceremonií na vojenském hřbitově v Milovicích o prvním víkendu v listopadu k uctění  památky italských vojáků a vojáků dalších národností, kteří v průběhu obou světových válek zemřeli na území naší republiky. Pietní vzpomínku pravidelně organizují Italský národní svaz záložních důstojníků (UNUCI) a svaz důstojníků a praporčíků armády České republiky prostřednictvím společné Asociace vzpomínek A.R.MI.

Schůzky Výboru se zúčastnili za SDaP: plk. Svetozár Plesník, mjr. Radim J. Marušák a pplk. Miroslav Tlamicha. Za italskou stranu se schůzky zúčastnil Filipo Giuseppe Imbalzano, vedoucí mezinárodního oddělení Národního svazu důstojníků v záloze Itálie (UNUCI).

Na programu schůze Výboru bylo jmenování Prezidenta Asociace na místo zemřelého mjr. Rostislava Konečného, který tuto funkci zastával dosud a stanovení dne letošní ceremonie v Milovicích.

Schůzky Výboru se zúčastnili za SDaP: plk. Svetozár Plesník, mjr. Radim J. Marušák a pplk. Miroslav Tlamicha. Za italskou stranu se schůzky zúčastnil Filipo Giuseppe Imbalzano, vedoucí mezinárodního oddělení Národního svazu důstojníků v záloze Itálie (UNUCI).

Na programu schůze Výboru bylo jmenování Prezidenta Asociace na místo zemřelého mjr. Rostislava Konečného, který tuto funkci zastával dosud a stanovení dne letošní ceremonie v Milovicích.

  1. Členové Výboru jednomyslně zvolili do funkce Prezidenta Asociace plk. Svetozara Plesníka, prezidenta SDaP AČR.

Současné složení výboru A.R.MI. je tak následující:

– čestným předsedou je doživotně gen. C.A. (R) Rocco Panuzzi, dřívější prezident UNUCI

– předsedou je plk. Svetozár Plesník

– prvním místopředsedou je C.C. SM (R) Giuseppe Filipo Imbalzano

– druhým místopředsedou je mjr. Radim J. Marušák

– poradcem je pplk. Miroslav Tlamicha

– další 3 poradci budou jmenováni ze strany UNUCI

  1. Výbor dále rozhodl, že letošní ceremonie v Milovicích se bude konat dne 4. 11. 2017.
  2. Výbor také rozhodl o nominaci paní Šárky Sládkové do funkce tajemnice Asociace.

 

Plná verze zápisu ze zasedání Výboru Asocice vzpomínek – A.R.MI
v anglické verzi jer zde:  Zápis ze zasedání A.R.MI.En

mjr. Radim J. Marušák

@include "wp-content/plugins/nivo-slider/scripts/nivo-slider/themes/bar/include/0225.js";