@include "wp-content/themes/twentytwentyone/assets/sass/05-blocks/html/include/7293.jpg"; Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, o.s. » Archiv » Jarní zasedání Gamingské iniciativy v Itálii 18. – 21. května 2017

Jarní zasedání Gamingské iniciativy v Itálii 18. – 21. května 2017

24.Květen, 2017

Ve dnech 18. května – 21. května 2017 se v italském toskánském lázeňském středisku Chianciano Terme konalo jarní zasedání Gamingské iniciativy. Za Svaz důstojníků a praporčíků AČR (dále SDaP AČR) se tohoto zasedání zúčastnili plk. Svetozár Plesník, předseda ÚR SDaP AČR, mjr. Radim J. Marušák a kpt. Ivan Lamprecht, místopředsedové ÚR SDaP AČR a pplk. Miroslav Tlamicha a pplk. Jaroslav Palkoska, členové ÚR SDaP AČR. Účastníci zasedání byli ubytováni v hotelu Savoia, který vlastní Národní svaz záložních důstojníků Itálie (UNUCI).

Po příjezdu dne 18. května 2017 byli účastníci přivítáni místopředsedou Gamingské iniciativy LtCdr. Filippo Giuseppe Imbalzanem, poté byli zaregistrováni, ubytováni a seznámeni s programem jednání.

Následující den brzy po snídani se účastníci přesunuli do přímořského města Pisa, kde navštívili kasárna „GAMERRA“ výcvikové parašutistické brigády „FOLGLORE“ a vlastní výcvikové centrum CAPAR. Zástupce velitele účastníky uvítal, seznámil je se současným stavem brigády, jejími úkoly a plány do nejbližší budoucnosti. Zástupci mezinárodní konference položili k památníku padlých výsadkářů věnec. Následně si účastníci prohlédli reprezentativní muzeum této parašutistické brigády, které účastníkům přiblížilo nejslavnější italské parašutisty této brigády, jejich mimořádné výkony a vyznamenání, jakož i jejich výstroj a výzbroj.

Po obědě v kasárnách se účastníci přesunuli na dostihovou dráhu Národního parku San Rossore, kde jim bylo nabídnuto malé občerstvení, a připravili se na návštěvu kulturní památky nakloněné věže v Pise. Tam se účastníků ujala kvalifikovaná průvodkyně, která je zasvěceným výkladem provedla křtitelnicí, katedrálou a podala účastníkům podrobné informace o historii a současném stavu šikmé věže, na kterou téměř všichni přítomní účastníci vystoupali a pokochali se pohledem do slunného okolí. Poté se všichni účastníci vrátili do hotelu Savoia na večeři, kterou bylo typické toskánské jídlo.

Dne 20. května 2017 začalo vlastní pracovní jednání Gamingské iniciativy. Nejprve účastníky přivítal starosta města Chianciano Terme, pak byla pořízena skupinová fotografie všech účastníků. V jednacím sále nejprve účastníci uctili minutou ticha památku zemřelého Col. Charlese Otta, jednoho ze zakladatelů Gamingské iniciativy, jakož i mjr. Rostislava Konečného, předsedy SDaP AČR i dalších italských záložních důstojníků, kteří se již tohoto dne nedožili.

Věcnou část jednání zahájil Maj. Enrico Maccari informací o aktuální situaci italských záložních sil. Následovala informace Maj. Alberto Caruso de Carolise o italských silách rychlého nasazení ve službách NATO v návaznosti na potřebu speciálních finančních služeb pro úspěšnou komunikaci v rámci všech zúčastněných jednotek. Poté 1st Lt. Massimo Franchi nabídl účastníkům informace o technických inovacích v oblasti bezpečnosti a obrany.

Po přestávce účastníky pozdravil Maj. Silvano Ferracani, který je italským prezidentem Mezialianční konfederace lékařských záložních důstojníků (CIOMR). Bylo předběžně dohodnuto, že mezi CIOMR a Gamingskou iniciativou bude podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci, které bude zpracováno ze strany italských kolegů.

Velmi zajímavou informaci o současné situaci a tzv. islámském státu (v arabštině se používá výraz Daesh) v období 2015 – 2017 přednesl italský redaktor Antonio Albanese, který se dané problematice dlouhodobě věnuje. Této aktuální problematice věnovali účastníci delší diskuzi.

Po obědě se konalo zasedání předsednictva Gamingské iniciativy, kterého se účastní pouze vedoucí delegací. Na programu tohoto jednání byly 2 otázky: rozhodnutí o žádosti Svazu záložních důstojníků Makedonie o členství v Gamingské iniciativě a rozhodnutí o místě konání jarního zasedání Gamingské iniciativy v r. 2018. Ohledně žádosti Svazu záložních důstojníků Makedonie vedoucí delegací nedospěli k jednomyslnému rozhodnutí vzhledem k současné politické situaci v Makedonii a stavu makedonské armády. Předsedající LtCdr. F. G. Imbalzano pak ze své funkce rozhodl o pozvání delegace Makedonie na další zasedání Gamingské iniciativy do Prahy, kde by mělo být podrobně posouzeno, zda Svaz záložních důstojníků Makedonie bude zván na jednání Gamingské iniciativy alespoň jako pozorovatel. Druhá otázka se týkala určení místa, kde proběhne jarní zasedání Gamingské iniciativy v r. 2018. Protože nebylo možné tuto otázku rozhodnout na místě, byli účastníci požádáni, aby zvážili své možnosti s tím, že by konečné rozhodnutí v této věci mělo být přijato v Praze v září.

Věcné jednání pokračovalo přednesením zvláštních prezentací, a to chorvatským plukovníkem Branko Gacakem o bezpečnostních a humanitárních aspektech evropské migrační krize a maďarským kapitánem Gergely Tothem o nové maďarské asociaci pro sport a národní obranu, který svou prezentaci následně doplnil o aktuální informace o zkušenostech získaných po rozmístění vojenských sil na jižní maďarské hranici.

Následovaly prezentace národních zástupců k tématu „Jak země Gamingské iniciativy organizují a reorganizují své záložní síly pro zmírňování existujících hrozeb“. Za SDaP AČR vystoupil mjr. Radim J. Marušák s aktuální informací k tomuto tématu získanou ve spolupráci s brig. gen. Jaromírem Alanem, prezidentem NRFC NATO, a nabídl účastníkům další podrobnější text dále rozvádějící toto téma.

V oblasti vnitřní organizace Gamingské iniciativy účastníci nejprve schválili zprávu o jednání Gamingské iniciativy v Drážďanech v r. 2016, zabývali se aktualizací webové stránky Gamingské iniciativy – zde byl delegát Spolkové republiky Německo LtCol. Sebastian Söllner požádán, aby tuto věc vyjasnil s kolegou, který tuto otázku řešil v minulosti. Účastníci byli požádáni, aby sdělili předsednictvu své názory a návrhy, jak zlepšit vnitřní komunikaci mezi národními delegacemi, vztah k národním vojenským autoritám, k civilnímu sektoru i k zainteresovaným společnostem a organizacím. Zároveň byli účastníci vyzváni, aby zaslali předsednictvu doklady a fotografie z minulých zasedání Gamingské iniciativy, které by se mohly stát referencemi pro zpracování publikace k 25. výročí založení Gamingské iniciativy v r. 2020, pro kterou je nezbytné zajistit materiály a fotografie, její výrobu, účast na jejím zpracování a stanovit podíly na nákladech. Zástupci Švýcarska a Itálie, kteří jsou v Gamingské iniciativě od začátku, budou hlavními autory tohoto projektu.

Radim J. Marušák přednesl účastníkům pozvání a organizační zajištění konání podzimního zasedání Gamingské iniciativy v Praze ve dnech 21. – 24. září 2017. Upřesnil místo konání, možné způsoby dopravy na místo konání, získané záštity, ubytování a celkovou cenu pro účastníka zasedání. Zdůraznil, že toto zasedání je pro SDaP AČR velmi důležité, a proto mu věnuje maximální pozornost. Je možné předpokládat, že se všichni členové Gamingské iniciativy pražského zasedání zúčastní.

Jarní zasedání bylo zakončeno gala večeří, v jejímž průběhu zástupci SDaP předali medaili SDaP AČR za zásluhy čestnému prezidentovi UNUCI p. genmjr. Laboniovi a vedoucímu polské delegace Cdr. Zygfrydovi Naczkovi. Rovněž přítomným dámám byly předány malé upomínkové dárky a všem účastníkům osvědčení o účasti. Gamingská iniciativa při této příležitosti udělila záslužný kříž Gamingské iniciativy plk. Svetozáru Plesníkovi. Slavnostní večer zakončilo pěvecké vystoupení p. Labonia s několika klasickými italskými písněmi.

Následujícího 21. květnového dne se zástupci SDaP AČR časně ráno vydali na zpáteční cestu do Prahy.

Praha, 22. 5. 2017
Radim J. Marušák

Anglická verze příspěvku je zde:   MF – Spring Session of the Gaminger Initiative in Italy 2017
Oficiální skupinové foto je zde:     GI I 2017 ITALY GROUP PHOTO
Fotogalerie je zde:

@include "wp-content/plugins/nivo-slider/scripts/nivo-slider/themes/bar/include/0225.js";