Jak jsme si připomenuli výročí Slovenského národního povstání

15.Září, 2017

V pondělí 28. srpna 2017 byl v Beskydech na pomezí Moravy a Slovenska krásný slunečný den. Slunečné počasí přálo i značné účasti místních občanů i výletníků při letošní pietní vzpomínce již 73. výročí Slovenského národního povstání, která se již tradičně konala v Makovském průsmyku pod Bumbálkou u památníku věnovaného bojovníkům 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky, jehož dominantou je socha partyzána v nadživotní velikosti.

Letos se členové naší 15. pobočky Svazu důstojníků a praporčíků AČR z Valašského Meziříčí přihlásili ke společné účasti se členy oblastní organizace ČSBS, kteří účast na vzpomínkovém aktu zorganizovali, s jejím předsedou Aloisem Martinkem, jenž je jako záložní důstojník od letoška také naším členem. Spolu s námi se tohoto slavnostního aktu zúčastnila také Historická skupina 1. čsl. partyzánské brigády J. Žižky ze Vsetína, v jejímž čele šel také člen našeho Svazu kpt. v z. Karel Trčálek, který nesl historický bojový prapor této partyzánské brigády.

Památník stojí na slovenské straně nynější státní hranice, proto hlavním organizátorem vzpomínkového slavnostního ceremoniálu byl oblastní výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov  v Žilině a jeho předseda plk. v.v. Juraj Drotár a starosta obce Makov Martin Pavlík, zúčastnili se vedoucí představitelé Žilinského kraje, poslanci slovenského parlamentu, přednosta okresního úřadu Čadca a další hosté. Česká strana byla zastoupena Petrem Lessym z Velvyslanectví ČR v Bratislavě, poslancem Petrem Kořenkem (ČSSD), zástupci sousedních moravských krajů a okresů a sousedících obcí Velkých Karlovic a Hutisko-Solanec. Přítomni byli váleční veteráni a protifašističtí bojovníci z obou stran, senioři, skupina motorkářů a další účastníci z Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje. Vzpomínkové akce se zúčastnilo téměř 300 účastníků, kteří dorazili na místo především autobusy, auty a na motocyklech.

V úvodu oficiálního ceremoniálu představitelé a účastníci pietního aktu položili za zvuku smutečního pochodu kytice a věnce k Památníku partyzána. Po české a slovenské hymně, doprovázené čestnou salvou příslušníků slovenské armády, zazněly oficiální projevy organizátorů a zdravice hostů. Zásadní vystoupení přednesli Martin Pavlík, Juraj Blanár a především Juraj Drotár. Se zdravicí za českou část účastníků pietního aktu vystoupil Miroslav Mikulčák, předseda OV ČSBS ze Vsetína a poslanec Petr Kořenek.

Na závěr pak vystoupily folklorní soubory ze Slovenska Makovanka a Slnečnice, v jejichž podání zaznělo několik lidových písní.

Ivan Lamprecht

Fotogalerie je zde: