Činnost pobočky Tábor Svazu DaP AČR ve 2. čtvrtletí 2017

2.Říjen, 2017

Činnost pobočky probíhala v souladu s Plánem a byla zaměřena na uspokojení zájmů členů.

Dne 17. 6. 2017 nohejbalový klub uspořádal 1. ročník turnaje trojic „Nohec cup 2017“. Akce se zúčastnilo 5 družstev.  Systém každý s každým přinesl napětí až do posledního zápasu. Vítěz turnaje družstvo „Gruziňák“ získalo trička a věcné ceny.

Dne 18. 6. 2017 se členky volejbalového klubu se svými partnery zařadily mezi 24 posádek závodu „Dračích lodí“, který se konal na Knížecím rybníku u Tábora. Cílem bylo vedle podání sportovního výkonu se především příjemně pobavit.

Dne 20. 6. 2017 příslušníci pobočky s rodinnými příslušníky navštívili divadelní představení Studia 2 v Praze. Jednalo se o derniéru hry „Soukromý skandál“ s Kramárem, Holubovou a Hádkem v hlavních rolích.

Ve dnech 24. – 25. 6. 2017 se příslušníci pobočky zúčastnili cyklistického putování přes Brdy, organizovaného PDA Tábor. Na základě výborně připraveného programu se navštívil první den v Příbrami rudný důl Vojtěch, VVP Jince, Jordán a hrad Valdek. Pro unavený tým po reliéfně náročné trase a z větrného počasí bylo zabezpečeno příjemné ubytování na ranči v Hořovicích. Druhý den se navštívil hrad Žebrák a Točník a partyzánský bunkr u Zbirohu.           I přes únavu byli všichni cyklisté s akcí spokojeni a těšili se na další výlet.

Ve dnech 7. – 8. 7. 2017 se příslušníci pobočky zúčastnili na pozvání spřátelené Okresní skupiny Svazu vojáků v záloze BW ve Freyungu mezinárodní střelecké soutěže “ O pohár generála Greipla“. Soutěž je tradičně zajímavá nejen zvolenými disciplínami, ale i možností srovnat vycvičenost příslušníků zúčastněných armád a příležitostí získat střeleckou šňůru BW. Od roku 2013 zástupci naší delegace vždy vyhráli, a proto přítomnost na letošním ročníku byla pro nás velkou výzvou. Dosahované průběžné výsledky z plnění cvičení střeleb z jednotlivých zbraní (útočná puška G-36 na mizivé cíle z různých poloh a vzdáleností, pistole na mizivý cíl z různých poloh, pistole na pevný cíl, kulomet MG 3 na redukované cíle) dávaly naději na dobré konečné umístění.

S napětím očekávané vyhlášení výsledků opět potvrdilo naši dobrou připravenost. V kategorii „Hosté“ 1. místo získalo s nástřelem 162 bodů družstvo Velitelství vojenské policie Tábor, 2. místo družstvo Svazu DaP AČR Tábor s nástřelem 156 bodů a 3. místo družstvo Čestné stráže Praha se 156 body. V kategorii „domácí“ vyhrálo družstvo SK Passau s nástřelem 148 bodů.  Dobrou reprezentaci AČR podtrhuje i získání 6 zlatých, 1 stříbrné a 2 bronzových střeleckých šňůr.

V závěru vyhodnocení byla p. Sümmerrerovi předána pamětní medaile Svazu DaP AČR udělená předsedou Svazu za dlouholetý rozvoj spolupráce mezi Svazem vojáků v záloze BW a Svazem DaP AČR.

Dne 19. 8. 2017  zorganizovala pobočka  za podpory Velitelství vojenské policie Tábor návštěvu „Dne Sil podpory – Cihelna 2017“ v Králíkách v Orlických Horách.  Všichni přítomní obdivovali připravenost a provedení akce. Podle programu zhlédli vycvičenost aktivních záloh a armádních jednotek při obraně objektu důležitého pro obranu státu, seznámili se s výcvikem psů v podpoře vrtulníkového letectva a činností jednotek IZS. Na každého zapůsobila historická ukázka boje z roku 1944 prostorově koncipovaná na Vyškovsko.

Návštěvou VHÚ a prohlídkou historické vojenské techniky na jedné straně a prohlídkou nové techniky a prezentací zdravotnických a logistických prvků na straně druhé mohli srovnávat připravenost, sílu a možnosti armády tehdy a dnes. Všichni přítomní provedení akce velice pochvalovali.

Ve dnech 26. – 27. 8. 2017 se uskutečnil za podpory PDA Tábor tradiční sjezd Vltavy v úseku Vyšší Brod – Český Krumlov s noční přestávkou v kempu „Na Pískárně“. Nálada na vodě, krásné sjezdy jezů a večerní zpívání při kytaře opět zanechaly u všech zážitky, pro které se akce pravidelně zúčastňují.

Dne 9. 9. 2017 se konal již 10. ročník “ Setkání s armádou – Chýnov 2017″, pořádaný městem Chýnov ve spolupráci s posádkou Tábor. Akce, jíž se zúčastňují aktivně i příslušníci našeho veteránklubu, je pokaždé ukázkou profesionality a mistrovství aktivních i záložních vojáků v ovládání techniky. Podle připraveného programu mohli návštěvníci shlédnout současný výcvik příslušníků 42. mpr, 44. lmopr a kynologů Vojenské policie.

Velkým potleskem byly také oceněny ukázka historického boje za druhé světové války a ukázka taktiky jednotek bývalé ČSLA. Nedílnou součástí akce byly statická i pohyblivá ukázka současné a historické vojenské techniky, stánky s prezentací posádkových útvarů a útvarů na teritoriu JčK , aktivních záloh a útvarů IZS. Na závěr akce se zájemci mohli svézt v přilehlém terénu na vojenské historické technice.

Celý článek včetně fotografií je zde :  Pobočka Tábor SDaP ve 3. čtvrtletí 2017